Mücerredlik nedir, Mücerredlik ne demek?

Halis, saf ve katışıksız olmaktan kinaye tek başına, soyutlanarak yalnız olmaya mücerredlik denir.

Bazı sufiler mücerredliği Hakk’ın tekliği sebebi ile teklikte Hakk’ın bulunacağı anlayışı üzeri benimsedikleri bir yol olarak görürler. Bu sebepten dolayı nefsleri ile mücerred olan sufiler dünya hayatlarında evlenmezler. Bu bir tarik anlayışı olarak zevkidir, dini bağlamaz; lakin insan doğası gereği sünnetullaha ve peygamber sünnetine muhalefet gibi görünün mücerredlik küfür olarak görülmemelidir.

Mücerredlik için şunuda hususen belitmek gerekir ki haya hâlinde seyreden bir sufi zaten hâli olarak, Hakk’tan haya etmesi sebebi ile dünyalıktan cuda olarak mücerredtir. Ayrıca belirtmek gerekir ki mücerretlik Hakk’ın haram kıldıklarından el, etek çekmektir, helal kıldıklarından değil.

Meşreb olarak mücerretliğe örnek mahiyetinde bakar isek isevi meşrebde evlenmemek mücerretlik olsa da mühammedi meşrebde evlenmek haktır, evlilik üzerinden varlığımızın bir hakkını vererek haramlardan kaçınmak mücerretliğin hakkıdır.

Mücerredlik ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

İmam

İmam önde olan, ileride olan, reis ve baş olan anlamına gelir. Merhamet nazarı ile müminlere ve insanlığa ol gösteren veliye imam denir. Lakin bu ehil muhabbet...

İmam nedir?
Sözlük

Ahadiyet

Hakk’ın şahsı ile vücud olarak tek varlık oluşudur. Bu sebepten dolayı Hakk şahsı ile vücudta mutlak varlıktır. Bu da yanında kimse bulunmadan, varlığı ile kaim...

Ahadiyet nedir?
Sözlük

Düş - Rüya

Derin uykuda yaşadığımız rü’yetlere düş denir. Aslında düş keşif, berzah ve yakaza hâllerinide görülen, tamamı rüyalar yani görüntüler (vizyonlar) olarak isiml...

Düş - Rüya nedir?
Sözlük

Kutb-ül Ferasi

Ferasetten kinaye olarak kutb-ül ferasi, feraseti ile mâna zevkinin doruğunda seyr eden eden, her an ilhamatlar, doğuşatlar ile varidat seyrinde olan yakin mert...

Kutb-ül Ferasi nedir?
Sözlük

Mürşid

Hakk’ın varlığını, esma-ı hassının fenâ seyrinde bildiren, öğretici olan, doğru yol olarak ahlak yoluna sevk eden irşad ehline mürşid denir....

Mürşid nedir?
Sözlük

Kavil Âlemi

Melekut âlemine, melâikenin Rabb-ül Âlemin’in kudreti üzeri kuvvette olmaları ve esmalar tecellisinin sonucu bir birleri ile muhabbette olmaları sebebi ile kavi...

Kavil Âlemi nedir?
Sözlük

Bekâ

Bekâ adı altında toplanan mertebeler şunlardır. 1) Bekâbillah: kulun, Hakk’ın nimetleri tavırlarında yaşayışı. Ahadiyete örtülü bir seyirdir. Kul fiillerde Hak...

Bekâ nedir?
Sözlük

Zat

Şahıs anlamında kullanılan zat, sufilerin Hakk’ın şahsı için kullandıkları bir kavramdır. Zat kavram olması ile Hakk’ın şahsını işareten kullanılır....

Zat nedir?
Sözlük

Zuhur

Zuhur kavramı genel anlamda görünürler (olay ve olgular) için kullanılır. İman verilmiş kalbin sahibi olan Hakk, iman verdiği kuluna tecelli-i zati ile tecelli...

Zuhur nedir?
Sözlük

Sidret-ül Müntehâ

Yedinci gök katında kevni âlemlerin son perdesine sidret-ül müntehâ denir. Muhabbet ve böylesi zikir, ağız tecellisi olan sidret-ül müntehâdaki Hakk tecellisin...

Sidret-ül Müntehâ nedir?