Doğuşat nedir?

Kalbe nuru ile tecelli eden Hakk’ın, hikmet bilgisi olarak kulundan feyz vermesi sonucunda, feyz verdiği kulu ve feyzden nasiplenenleri irşad edişi varidatlarına doğuşat denir.

Doğuşat ile doğan kul cennete giren kuldur. Böylesi kul, beden toprağı ile tuva vadisi olan, zihninin günah ve masivadan temizlenmiş oluşu ile de Hz. Meryem tecellisinde bulunan, Hakk’ın nurani nefesi ile mevcuda gelen mâna akışı ile dirilmesinin sonucunda mâna kuşu olan Hz. İsa’ya benzer. Kendinde doğan mâna kuşu ile de feraseti bulur. Cennet böylesi kulun sohbetinde yakin getirilir.

***

Rızadan sonra “haydi gir cennetime” (Fecr, 30) ayeti veya “sizden razı oluşum sebebi ile girin evime, isteyin Ben’den” hadis-i kudsisinin tecellisinde sufi cenneti, kalbi cennet olan ariflerin sohbetinde ve kendi gönlü olarak bulunur.

Şirb, zevk, feyz, aşk, ilm-i ledûn sahv, feraset ve tasarruf dahilinde gösterilen her türlü keramet, Hakk’ın zuhurda müşahedesi, cennet nimetlerindendir.

Cennete gitmenin yolu sırat-ı müstakimdir.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Doğuşat ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Akış

Akış kavramı tasavvufta kullanılmaz, manevi bir hâl sebebi ile irdelemek gerekir. Fiziğin gösterdiği kadar biliyoruz ki mekandan bahsediliyorsa eğer, melâike (k...

Sözlük

Kemâlat

Kemâl olgunluk, erginlik anlamlarına gelir. Kemâlat, olgunlaşmanın sonucu olan mükemmelik anlamında kullanılır. Ehil için kemâlat sufinin sufinin fıtratı gereğ...

Sözlük

Ahadiyet

Hakk’ın şahsı ile vücud olarak tek varlık oluşudur. Bu sebepten dolayı Hakk şahsı ile vücudta mutlak varlıktır. Bu da yanında kimse bulunmadan, varlığı ile kaim...

Sözlük

Hürriyet

Hürriyet hakların özgürce yaşanmasıdır. Bu bağlamda hürriyete özgürlük der isek eğer “Özgürlük, kazanılan hakların yaşanmasıdır”. Böyle tanımlanır ise eğer özgü...

Sözlük

Kapı

Kapı, Hakk’a varmak için ve Hakk’ın tecellisinde zuhûruna vesile olan her türlü berzah durumudur. ...

Sözlük

Gönül

İnsan, kalb oluşu mertebesinde şekilsiz olan melâike hâli ile bağlı olduğu meşreb tecellisinde vechelendiği hâl üzeri gönüldür. İnsan kalb mertebesi üzeri gönü...

Sözlük

Evliya

Evliya veliler, Hakk’a ermiş kullar anlamına gelir. Gerçek mânasında ise Hakk’ın kendisine hazır kıldığı üzerinde tecelli buyurduğu kuluna denir. Burada hazır ...

Sözlük

Kerribiyyun ve Huddem

Bu ilim uygulaması sonucunda kula hizmet eden melekler kerribiyyun melekleri olarak kulda, kulun feraset ve tasarruf meleklerinde hizmet ederek biçimlenirler. H...

Sözlük

Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair

İslam düşünce tarihinde evvela siyasi düzeyde daha sonra ise zevki düzeyde Kur’an’ı kerîm’in hâlik ya da mahluk olması üzerine bir çok görüş bildirilmiştir. Lak...

Sözlük

Vefa

Vefa, kulun vicdanen minnet hissiyatı ile muhabbet ve dostlukta sebat etmesidir. Vefada kul, vicdanen Hakk’a ve O’nun sevdiklerine meyillidir....

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.