Bid’at nedir, Bid’at ne demek?

Sonradan icad edilen adetlere bid’at denir. Dinde ise Kur’an ve sünnete aykırı farz gibi gösterilen nafile ibadetlerin önerilmesi değil, dikte edilmesine ve dine aykırı adet ve görüşlerin icad edilmesine denir.

İnsanın modernizm ile dibe vuruşundan toplumsal olarak kurtuluşu ise insanların ekonomi aracı ile birbirleriyle sulhu sonucunda tanışmalarıyla mümkündür. Çünkü ticaret sulhta yapılır ve ticaret sonucunda insanlar ilişkilerinde güven edinerek başkasılaşmaktan kurtulur. Böylece kendinde eksikliğini gördüğü diğer kültürleri yaşama kolaylığını bulur. Bu da büyük sermaye sahiplerinin önderliğinde devletlerin küreselleşme projesi ile daha rahat gerçekleşir.

Aksi bir gelişmeyle milliyetçilik ve ulusalcılık zihniyetlerinin yükselmesi olmaz ise eğer sermaye sahiplerinin menfaatleri, insanlık ufkunun açılmasına hizmet eder. Lakin küreselleşmenin insanı, sermaye sahiplerinin tekelleşmesi ile çağdaş toplumsal kölelere çevirmemesine de dikkat edilmelidir.

Bizler islamın şartları ve imanın şartları ile Hakk’a ahd-ü vefa ederek küreselleşen dünyada Hakk için yaşayışımızın mesajı ile kurtuluş arayan insanlara islamı, hakikatleri ışığında tinselliğimizin nedensellikleri doğrultusunda ekonomi, ırk ve ruhbancılık ile materyale olmayan, herkesin manevi dini olduğunu anlatmalıyız.

Bazı alp erenlerin emevi zihniyeti dediği de hırs ile menfaatler, ruhbancılık (halifelik iddiası) ve ırk üzeri dinin materyale edilmeye çalışılmasıdır. Bu sebepten dolayı bizler ihlas ve salih ameller ile Kur’an ve sünnet ışığında olay ve olguları değerlendirerek yaşamımıza zamandaki ahkâm üzeri yön vermeliyiz.

Bid’at ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Tasavvuf Dili

Sıfat, esma ve ayetler Hakk’ı tevhid ile bilmemizin araçlarıdırlar. Tasavvuf dili ise, tevhid ile bildiğimiz Hakk’ın ayet, esma ve sıfatları üzerinden iman ile ...

Tasavvuf Dili nedir?
Sözlük

Bevâdih

Kulun kalbini ilham ve hâtır üzeri hadiseler veya hakikat bilgisi üzeri istila eden manâlara bevâdih denir. Bevâdihin kalbte vuku bulan, salikin her türlü kabzı...

Bevâdih nedir?
Sözlük

Deccal

Kıyametin başlangıç alametlerinin en büyüğü deccalın çıkışıdır. Deccal, decl sıfat kavramının mubalagalı faili olarak dindeki kıyamet alametlerinden olarak işa...

Deccal nedir?
Sözlük

Doğuşat

Kalbe nuru ile tecelli eden Hakk’ın, hikmet bilgisi olarak kulundan feyz vermesi sonucunda, feyz verdiği kulu ve feyzden nasiplenenleri irşad edişi varidatların...

Doğuşat nedir?
Sözlük

Vahidiyet

Allah’ın (c.c.) şahsında ahad olması sebebi ile, sıfatında bilinen, esmasında ayan olunan, fiilinde melekleri, kâinattaki kitap açılımları, peygamberleri, sebep...

Vahidiyet nedir?
Sözlük

Kalb

Bütünsellik arz eden halkiyetinde iç ve dış gökler insanın kalb oluşunda cem’ olurlar. Aslında insan denilen mevcud, halk edildiği bütün meşreblere içkin karakt...

Kalb nedir?
Sözlük

Mecnun

İnsanların anlayışı, huy ve tabiatı dışında hareket edene mecnun denir. Mecnun tarike yeni girmiş, her şeyi Hakk bilen salikin hâllerindendir. Lakin asıl mecnu...

Mecnun nedir?
Sözlük

Şöhret

Daha fazla itibar edinme ihtirasında bulunan kişinin, halk içinde nam, ün, şan sahibi oluşuna şöhret denir. Şöhret sadece ihtiras sebebi ile edinilebilinen bir ...

Şöhret nedir?
Sözlük

Cûş

Salikin kimi zaman muhabbet hâli sebebi ile kimi zaman ise cehri (sesli) yapılan zikirler sebebi ile içi içine sığamıyormuşcasına coşkunluk göstermesi hâllerine...

Cûş nedir?
Sözlük

Bast

Bast açma, yayma, gemişletme anlamlarına gelir. Kulun dünyevi ve manevi dertlerinden yana ferahlaması, nurani tecelli sonucunda ise şevk, aşk, zevk, irfan, fera...

Bast nedir?