Bid’at nedir, Bid’at ne demek?

Sonradan icad edilen adetlere bid’at denir. Dinde ise Kur’an ve sünnete aykırı farz gibi gösterilen nafile ibadetlerin önerilmesi değil, dikte edilmesine ve dine aykırı adet ve görüşlerin icad edilmesine denir.

İnsanın modernizm ile dibe vuruşundan toplumsal olarak kurtuluşu ise insanların ekonomi aracı ile birbirleriyle sulhu sonucunda tanışmalarıyla mümkündür. Çünkü ticaret sulhta yapılır ve ticaret sonucunda insanlar ilişkilerinde güven edinerek başkasılaşmaktan kurtulur. Böylece kendinde eksikliğini gördüğü diğer kültürleri yaşama kolaylığını bulur. Bu da büyük sermaye sahiplerinin önderliğinde devletlerin küreselleşme projesi ile daha rahat gerçekleşir.

Aksi bir gelişmeyle milliyetçilik ve ulusalcılık zihniyetlerinin yükselmesi olmaz ise eğer sermaye sahiplerinin menfaatleri, insanlık ufkunun açılmasına hizmet eder. Lakin küreselleşmenin insanı, sermaye sahiplerinin tekelleşmesi ile çağdaş toplumsal kölelere çevirmemesine de dikkat edilmelidir.

Bizler islamın şartları ve imanın şartları ile Hakk’a ahd-ü vefa ederek küreselleşen dünyada Hakk için yaşayışımızın mesajı ile kurtuluş arayan insanlara islamı, hakikatleri ışığında tinselliğimizin nedensellikleri doğrultusunda ekonomi, ırk ve ruhbancılık ile materyale olmayan, herkesin manevi dini olduğunu anlatmalıyız.

Bazı alp erenlerin emevi zihniyeti dediği de hırs ile menfaatler, ruhbancılık (halifelik iddiası) ve ırk üzeri dinin materyale edilmeye çalışılmasıdır. Bu sebepten dolayı bizler ihlas ve salih ameller ile Kur’an ve sünnet ışığında olay ve olguları değerlendirerek yaşamımıza zamandaki ahkâm üzeri yön vermeliyiz.

Bid’at ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Kafir

Örten anlamı içkinliğinde Hakk’ı ve O’nun varlık hakikatini kabul etmeyerek kendini Hakk ve hakikate örten kişiye kafir denir. Bu bağlamda kafirlik insanın fıtr...

Kafir nedir?
Sözlük

Tarik

Tarik yoldur. Yol ise Hakk’a piri ile istikamet edinen talibin ibadet ve ahlak ile tevhid üzeri çalışmasının amellerinde bulunmasıdır. Tarikten murad edilen ise...

Tarik nedir?
Sözlük

Temkin

Sufinin seyr-ü seferinde vuslat sonucu kendisinde oluşan mutmainlik ve zühd-ü takvası sebebi ile sebep ve vesile dairesinde karşılaştığı olay ve olgulara karşı ...

Temkin nedir?
Sözlük

Cihad

Savaş da diyebileceğimiz cihad, kulun mücahedesinde feda-i nefs ve feda-i can düzeyinde, Hakk’a kavuşmak için ve dinine hizmet etmek için mücadele etmesine deni...

Cihad nedir?
Sözlük

Aşk

Aşk, kulun Hakk’ı, hikmeti üzeri ayet, sıfat, esmalar, hadis ve hadis-i kudsiler üzeri anlayabilmenin kavrayış kolaylığını sağlayan bir kuvvet açılımımız olarak...

Aşk nedir?
Sözlük

Şehidlik

Kulun feda-i nefs ve feda-i canda nefsinden ve canından feragat edişinin sonucunda Hakk’ın kulunu kendi nurani katında (kuantum düzeyi) kendi nuru ile diri kılm...

Şehidlik nedir?
Sözlük

Sükût (Samt)

Susma, konuşmama anlamına gelen sükût, sufiler için sıdkiyetin bir hâli olup ilahi emir ve yasaklara karşı itâat etme, haramlardan ve masivadan uzaklaşarak, aza...

Sükût (Samt) nedir?
Sözlük

Huruf-u Mukatta

Mukatta, bitişik olmayan, ayrı anlamına gelir. Huruf-u mukatta ayetlerden harf olma düzeyinde bağımsız olarak, içerdikleri anlam itibarıyla ayetlerle bağıntılı ...

Huruf-u Mukatta nedir?
Sözlük

Bekâ Seyri

Bekâ seyrinde ise kul, kulluk perdesinin örtüsünden soyunmuş olarak marifetullah üzeri Hakk’ı hakkınca esma-i hassı üzeri yaşayandır. Ehlince bekâ seyri ilahi a...

Bekâ Seyri nedir?
Sözlük

Gaybet

Sekrin fazlalığı, muhabbetin fazlalığındandır. Sekr hâlinde bulunan salikin ya sekrin cûşlarında ya da müşahede cezbesinde iken eşyanın kendisinden gayb oluşu, ...

Gaybet nedir?