Habîb nedir, Habîb ne demek?

Sevgili anlamına gelir. Hakk’ın hususi muhabbeti sonucunda kulun, gayreti ve gayreti dışında vardığı velilik makamıdır.

Yaşamında Hakk’a halil, siretinde ise Hakk’ın habîbi olmak her velinin arzusu olmalıdır. Bu da sıddîkıyetin gerekliğindendir. Bu bağlamda sıddiyet, her en kadar Hz. Ebu Bekir’in yaşamı doğrultusunda biçimlenen bir mertebe olsa da, Hz. Musa’nın mertebesidir. Çünkü “ben sana acele ettim ki Rabbim hoşnut olasın” (Taha, 84) diyen Hz. Musa Hakk’ın rızası için iş görürken, Hakk’ı da talep eden olarak müriddir, “Ben seni kendim için yetiştirdim” (Taha, 41) ayetinin işaret ettiği anlatımdan anlaşılır ki o muradlık makamında da bulunur. Hususen de belirtmek gerekir ki, Hz Sıddık, Hz. Harun gibi sıddîkıyet mertebesinin cemali, Hz Musa ise celali tarafındadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki Hz. Musa’nın Hz. Hızır ile tersleşmesi de Hz. Hakk’a olan, cebr üzeri kendinde karakterize olmuş sıddikıyetindendir.

Anlatılanlar doğrultusunda rıza, iradenin ereğinde bulunduğu durumlarda sonuçlandığı ve bu sonucun oluşturduğu Hakk’ta melâike, kulda ise meleke olan hoşnutluk tecellisidir.

Habîb ne demek? Paylaşın:
Sözlük

İsbât

Mahv sonucunda salikin doğru yolda olduğunun isbatı olarak, kötü huylarının yerine güzel ahlak ve diğer ibadetler üzeri oluşuna denir. Kulun isbâtı, güzel ahlak...

İsbât nedir?
Sözlük

Sükut Üzeri Murakabe

Sükut üzeri murakabe etmek üç durumda gerçekleşir. Bunlar: 1) Kişinin beklentisi üzeri murakabe edişi ki bu bir eylemsizlik durumudur. Bu biçimde murakabede, m...

Sükut Üzeri Murakabe nedir?
Sözlük

Niyet

Kulun kıble edindiği Hakk’a, bütün amellerinde Hakk için olması fikri ile sireten yöneliş durumudur....

Niyet nedir?
Sözlük

Aşkın

Aşkın kavramı felsefede kullanılan, tasavvufta kulanılmayan bir kavramdır. Lakin tasavvufta tanzih ve teşbih görüşünün temel taşı esma düzeyinde Hakk’ı işaretti...

Aşkın nedir?
Sözlük

Kıble

Kulun yaşamında murad ettiği, akıbeti olacak ereğidir. Ereği Hakk olan, Hakk’a yaşamında rücu eden kul, niyeti Hakk’a varmak, O’nun ulvi sıfatları üzeri yaşamak...

Kıble nedir?
Sözlük

Vuslat

Kavuşma da diyebileceğimiz vuslat, kulun her müşahede durumunda Hakk’a yakinlik bulması ve yakinliğin sonucunda O’na ermesidir. Vuslat edene vasil denir. Vuslat...

Vuslat nedir?
Sözlük

Vicdan

Kişinin fark melekesi ile iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı, hakkı, batılı ayırd ettirten ve bu ayırd etme farkındalığında iyide, doğruda, hak olanda karar kıldır...

Vicdan nedir?
Sözlük

İhsan

Hz. Resul, Ahadiyet sırrı gereği Cenab’ı Hakk’ın zatının bilinemeyeceğinden değil âlemlerde afakî, insanda enfüsi olarak görülmeyeceğinden sebebiyet olsa gerek ...

İhsan nedir?
Sözlük

Biat

Hakk’a olan iman bağlılığı doğrultusunda, bir mürşid-i kâmile tabî olmaya biat denir. Biat talibin mürşid-i kâmile ikrarıdır. Biat etmeye “Allah’ın eli onların ...

Biat nedir?
Sözlük

Yediler

Yediler, mekandan, karalardan sorumlu velilerdirler....

Yediler nedir?