Habîb nedir?

Sevgili anlamına gelir. Hakk’ın hususi muhabbeti sonucunda kulun, gayreti ve gayreti dışında vardığı velilik makamıdır.

Yaşamında Hakk’a halil, siretinde ise Hakk’ın habîbi olmak her velinin arzusu olmalıdır. Bu da sıddîkıyetin gerekliğindendir. Bu bağlamda sıddiyet, her en kadar Hz. Ebu Bekir’in yaşamı doğrultusunda biçimlenen bir mertebe olsa da, Hz. Musa’nın mertebesidir. Çünkü “ben sana acele ettim ki Rabbim hoşnut olasın” (Taha, 84) diyen Hz. Musa Hakk’ın rızası için iş görürken, Hakk’ı da talep eden olarak müriddir, “Ben seni kendim için yetiştirdim” (Taha, 41) ayetinin işaret ettiği anlatımdan anlaşılır ki o muradlık makamında da bulunur. Hususen de belirtmek gerekir ki, Hz Sıddık, Hz. Harun gibi sıddîkıyet mertebesinin cemali, Hz Musa ise celali tarafındadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki Hz. Musa’nın Hz. Hızır ile tersleşmesi de Hz. Hakk’a olan, cebr üzeri kendinde karakterize olmuş sıddikıyetindendir.

Anlatılanlar doğrultusunda rıza, iradenin ereğinde bulunduğu durumlarda sonuçlandığı ve bu sonucun oluşturduğu Hakk’ta melâike, kulda ise meleke olan hoşnutluk tecellisidir.

Sözlük

Hamd

Hamd övme anlamına gelir. Kulun Hakk’a imanı sonucu, Hakk’ı hakikatiyle bilişi ve hakikati ile bildiği Hakk’ı hakkıyla kadir kıymette yâd edişine hamd denir. ...

Hamd nedir?
Sözlük

Gönülde Halk Ediliş

Gönülde insanın halk edilişi, bedensel halk edilişinden sanra nurani düzeyde halk edilişidir. İnsan, eşya üzerinden oluşan bilinci ile böylesi halk edilişine ö...

Gönülde Halk Ediliş nedir?
Sözlük

Vera

Vera, fark melekesinin kuvveti oranında sufinin vicdan melekesi neticesinde Hakk’a ulaşmaya engel her türlü şüpheli ve bilmediği olay ve olgudan çekinmesine seb...

Vera nedir?
Sözlük

Abduhu ve Resulu

Cenab’ı Hakk, Hz. Muhammed Mustafa efendimize miraçta “Malikliği ve nebiliği mi istersin, resullüğü ve kulluğu mu istersin?” teklifinde bulunur. Bu teklif sonuc...

Abduhu ve Resulu nedir?
Sözlük

Arif

Hakk’ın inayeti ile nurunun tecellisi sonucunda Hakk’ı Hakk ile bilen lakin her şeyi Hakk’tan bilen iken kendini Hakk’ın tecellisine yakıştırmayan, kulluk perde...

Arif nedir?
Sözlük

Sünnet

Sünnet yasalar, adetler anlamına gelir. Hakk için sünnet Hakk’ın yasaları (sünnetullah) anlamında kullanılır, Hz. Resul için sünnet ise adetler anlamında kulla...

Sünnet nedir?
Sözlük

Meşreb

Meşreb, yaratılıştan gelen ahlak ve huylara denir. Ehl-i tasavvuf için meşreb, insanın halk edilişinin unsurları ve ilkeleri üzeri tabiyatıyla bağlı olduğu uns...

Meşreb nedir?
Sözlük

Sidret-ül Müntehâ

Yedinci gök katında kevni âlemlerin son perdesine sidret-ül müntehâ denir. Muhabbet ve böylesi zikir, ağız tecellisi olan sidret-ül müntehâdaki Hakk tecellisin...

Sidret-ül Müntehâ nedir?
Sözlük

Hatem-ül Evliya

Hakk Teâla’ya yakinlik bulmuş evliya silsilesinin Resul-ü Ahmed makam mertebesinde sonlandığı, Hz. Şahs’a ait kemâlat ve kâmilliğin son derecesi hatem-ül evliya...

Hatem-ül Evliya nedir?
Sözlük

Müslim

Müslim, Allah’ın iradesine ibadet ile toplumsal yaşamdaki ahlakın gerekliliklerini yaşayarak teslim olan abidin fiilde sıfat adıdır. Her abid İslam olarak sire...

Müslim nedir?