Habîb nedir, Habîb ne demek?

Sevgili anlamına gelir. Hakk’ın hususi muhabbeti sonucunda kulun, gayreti ve gayreti dışında vardığı velilik makamıdır.

Yaşamında Hakk’a halil, siretinde ise Hakk’ın habîbi olmak her velinin arzusu olmalıdır. Bu da sıddîkıyetin gerekliğindendir. Bu bağlamda sıddiyet, her en kadar Hz. Ebu Bekir’in yaşamı doğrultusunda biçimlenen bir mertebe olsa da, Hz. Musa’nın mertebesidir. Çünkü “ben sana acele ettim ki Rabbim hoşnut olasın” (Taha, 84) diyen Hz. Musa Hakk’ın rızası için iş görürken, Hakk’ı da talep eden olarak müriddir, “Ben seni kendim için yetiştirdim” (Taha, 41) ayetinin işaret ettiği anlatımdan anlaşılır ki o muradlık makamında da bulunur. Hususen de belirtmek gerekir ki, Hz Sıddık, Hz. Harun gibi sıddîkıyet mertebesinin cemali, Hz Musa ise celali tarafındadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki Hz. Musa’nın Hz. Hızır ile tersleşmesi de Hz. Hakk’a olan, cebr üzeri kendinde karakterize olmuş sıddikıyetindendir.

Anlatılanlar doğrultusunda rıza, iradenin ereğinde bulunduğu durumlarda sonuçlandığı ve bu sonucun oluşturduğu Hakk’ta melâike, kulda ise meleke olan hoşnutluk tecellisidir.

Habîb ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Acı (Elim)

Kalbe ve bedene ağır gelen, yanış içeren sıkıntılı duruma acı denir. Acı beden ve kalbte, acziyetimiz ve çaresizliğimiz ile yüzleştiren, varoluşumızı hissettire...

Acı (Elim) nedir?
Sözlük

Kötülük (Şerr)

İnsanın kendisini Hakk’a örten her türlü masivaya düşüş hâli, kendine zulüm etmek mahiyetinde, kendine yaptığı kötülüktür. Kötülük anlatılan doğrultuda şerrin k...

Kötülük (Şerr) nedir?
Sözlük

Arınma

Arınma kulu, Hakk’a örtük kılan aşırı bedensel ihtiyaçlardan riyazet ile kin, öfke, nefret, hırs, şehvet vb gibi duygu hâllerinden, ilahi aşk ve sevgi ile, düşü...

Arınma nedir?
Sözlük

İstikamet

Kıblesi Hakk olan kulun Hakk’a varmak ve O’nun ulvi sıfatlarını yaşamak gayreti üzerine niyette bulunmasıdır. İstikamet edinişte niyet söz konusudur. ...

İstikamet nedir?
Sözlük

İlm-i Ledûn

Allah’ın esrar-ı gaybisinde her şeyin ilmini bilen alim olarak, bilgisini istediği kadar ve istediği biçimde nurani tecelli ile kulunun kalbinde vuku ettirmesi ...

İlm-i Ledûn nedir?
Sözlük

Nur

Hakk’ın dirilik ve şuur özdeşliğindeki yek vücud olan ve yek vücud hareket eden nokta-i melâike varlık hâline nur denir. Başka bir deyişle, kuantum düzeyinde he...

Nur nedir?
Sözlük

Furkan

Hayır ve şerrin, hak ile batılın ayırd edilebilmesini sağlayan ve doğruluğa sevk eden kitap olması sebebi ile Kur’ana Furkan da denilir. Sufiler, anlayış zevkle...

Furkan nedir?
Sözlük

Emir Âlemi

Hakk’ın hüküm ve icra emrinde melâike tavrında bulunarak mevcudatı ikame, idare ve idame ettiği nurani tecelli bütününe emir âlemi denir. Emir âlemi arş-ı alâ,...

Emir Âlemi nedir?
Sözlük

Kesret

Kesret çokluk anlamına gelir. Çokluk ise farklılıklarda belirmedir. Bu bağlamda kesret, Ahad olan Hakk’ın kendi varlığında belirmesi için halk ediş olarak tavır...

Kesret nedir?
Sözlük

İman

Allah’ın varlığından ihlâs ile emin olunan manevi hâl durumudur. İman, iman-ı gaybi ve iman-ı şuhudi olmak üzere iki durumda İslam olanda görünür. İman-ı gaybi...

İman nedir?