Habîb nedir, Habîb ne demek?

Sevgili anlamına gelir. Hakk’ın hususi muhabbeti sonucunda kulun, gayreti ve gayreti dışında vardığı velilik makamıdır.

Yaşamında Hakk’a halil, siretinde ise Hakk’ın habîbi olmak her velinin arzusu olmalıdır. Bu da sıddîkıyetin gerekliğindendir. Bu bağlamda sıddiyet, her en kadar Hz. Ebu Bekir’in yaşamı doğrultusunda biçimlenen bir mertebe olsa da, Hz. Musa’nın mertebesidir. Çünkü “ben sana acele ettim ki Rabbim hoşnut olasın” (Taha, 84) diyen Hz. Musa Hakk’ın rızası için iş görürken, Hakk’ı da talep eden olarak müriddir, “Ben seni kendim için yetiştirdim” (Taha, 41) ayetinin işaret ettiği anlatımdan anlaşılır ki o muradlık makamında da bulunur. Hususen de belirtmek gerekir ki, Hz Sıddık, Hz. Harun gibi sıddîkıyet mertebesinin cemali, Hz Musa ise celali tarafındadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki Hz. Musa’nın Hz. Hızır ile tersleşmesi de Hz. Hakk’a olan, cebr üzeri kendinde karakterize olmuş sıddikıyetindendir.

Anlatılanlar doğrultusunda rıza, iradenin ereğinde bulunduğu durumlarda sonuçlandığı ve bu sonucun oluşturduğu Hakk’ta melâike, kulda ise meleke olan hoşnutluk tecellisidir.

Habîb ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Melami

Fakr ehli, iradesi dahilinde fakir, hor ve hakir bir durumda iken kendisine halk içinde varlık vermeden kınanmış bir hâlde bulunuşu ile melamidir. Buna örnek o...

Melami nedir?
Sözlük

Sekr

Salikin Hakk’a olan muhabbetinin şiddeti kadar, Hakk’ın müşahede edilmesi sarhoşluğunda bulunuşuna sekr hâli denir. Sekir hâlinde bulunan sekire, serhoş denir....

Sekr nedir?
Sözlük

Dert

Musibetlerin saliğin kalbinde oluşturduğu keder, kaygı ve tasa hâllerinin sıkıntıda kabz olmuşluğunun hâli üzeri acı, çaresizlik ve acziyet hâllerine sebep olan...

Dert nedir?
Sözlük

Arınma

Arınma kulu, Hakk’a örtük kılan aşırı bedensel ihtiyaçlardan riyazet ile kin, öfke, nefret, hırs, şehvet vb gibi duygu hâllerinden, ilahi aşk ve sevgi ile, düşü...

Arınma nedir?
Sözlük

Dem

Dem, her hangi bir durum üzeri bulunmaya, vakit geçirmeye, uğraşta olunmaya ve karşılıklı ilişki sonucu olay ve olguların tekamülünde değişimde olmaya dem denir...

Dem nedir?
Sözlük

Günah

Günah, başlangıcında ilahi emir ve yasaklara aykırı hareket etme fiilinde kişinin, kendine veya çevresine zarar verdiği sonuçta ise yaptığı kötü işin kefareti o...

Günah nedir?
Sözlük

Esmâ

Esmâ isimler, adlar anlamına gelir. Kur’anda “ister Allah ister Rahman diye çağırın, en güzel isimler O’nundur” (İsra, 110) ayetinde belirtilen isimler ve “en ...

Esmâ nedir?
Sözlük

Kadim Bilgelik

Kadim bilgelik tasavvufta kullanılan bir kavram olmasa da erenlerin irfan düzeyindeki bilgeliklerini anlamlandırmak adına irdelemek gerekir. Hakk nuru ile nurla...

Kadim Bilgelik nedir?
Sözlük

Kader - Kaza

Mevcudatın halk edildikleri mertebelerinde, değişmez hâllerinde değişen varoluş ölçülerine kader denir. Yani her var, varolduğu nitelik ve nicelik durumuna göre...

Kader - Kaza nedir?
Sözlük

Gayret

İlim doğrultusunda iradi olarak niyetlenenin bildiğini irade etmesi melekesi sonucunda amele taşıyan niyetini, amele taşıyan meleke durumuna gayret denir. Ayrıc...

Gayret nedir?