Sulh (Barış) nedir, Sulh (Barış) ne demek?

İradelerin bir biri ile örtüşmesi sonucunda karşılıklı anlaşmaya sulh denir.

Tasavvufta sulh, kulun kendi iradelerinde ilkeli oluşu (Hakk’a iman hâli) ile Hakk’ı istikamet edinişinde ahlaklanması sonucunda kâmil oluşu (irade bütünselliği) hâli ve kulun kâmil oluşunda Hakk’ın iradesi ile örtüşen bir ahlak üzeri bulunuşu (Hakk ile irade bütünselliği) hâlinde, öz güveni ile eminlikte (mümin), korkudan uzak sükûnet bulduğu selamet hâline denir. Sulh, temkin hâlinde ekmelleşerek kalıcılık arz eder.

Aslında “sen Ben’den razı mısın?”, “razıyım ya Rabb”, “öyle ise Ben de senden razıyım” diyaloğu kul ile Hakk’ın irade bütünselliğinde, Hakk’ın kuluna selamet, sükûnet ve Hakk’ın varlığından eminlik hâlleri ihsanında bulunuşu sonucunda yaptığı selamet ahidleşmesidir. Bu da “onlara korku da yoktur” (Bakara, 62) ayetinin tevil mânasında tecellisidir.

Zaten Hakk’ın muradı, kulunun kendisini bilmesi ve kendisine kavuşmasıdır. Hakk’ın tecellisine varan bir kul Hakk’ın böylesi iradesinin ereğine varmasında bulunduğundan dolayı Hakk’ın rızası üzeredir. Hakk bir kulundan razı değil ise eğeri kul O’ndan günah ve masivalarla uzaklaşmıştır. Hakk’ın kulundan razı oluşunun başlangıç işareti ise kulun günah ve masivadan kurtulma gayretinde mahv oluşudur.

Hakk kulundan üç türlü razıdır.

1) Kulundan, kulunun mevcudiyeti üzerinde Hakk’ın kendi ulvi sıfatları tecelli ettiğinden dolayı kulunun tecellisinden razı oluşu.

Hakkı’ın böylesi razılığı tecellideki iradesini yerine getirme olarak kendinden razı oluşu sebebi ile bütün mahlukat için geçerlidir. Bu razılık Hakk’ın rahman sıfatında esma tecellisinde bulunarak her şeyi kendisi ile ikame, idare ve idame edişinde görünür.

2) Kulun Hakk’a iman etmesi ihsanına ermesi ile Hakk’ı bilmesi ve O’na vuslat şevkinde bulunmasından dolayı Hakk’ın kulundan razı oluşu.

Bu rızada Hakk’ın bilinmeyi murad etmesi iradesinin sonuçlanması sebebi ile Hakk’ın tecelli ettiği kulundan, kulunun kendi iradesi ile örtüşen hâllerinden razı oluşu görünür.

Bu rızalıkta kul, seven olarak Hakk’ın kendisinden razılığını bulunur. Bu rıza mertebesinde bulunan kullar müridtir. Hakk’ın razı olması sonucunda mürid olan kullar Hakk’a hâlil olan veliler olurlar.

Müridlik Hz. İbrahim’in Hakk’ı talep ettiği hâller üzeri biçimlenir. Hakk’ın rızası için her türlü günah ve masivadan nefsine muhalefet ederek, mahv olmak müridliğin ahlakıdır. Bu da “bıraktığınız kadar erersiniz” dersinin tecellisindedir.

Hakk’a mürid olmak, hanif olmanın gerekliğidir. Hakk’a mürid olmayan kul Hakk’ı bulamaz

Anlatılan sebepten dolayı müridlik bir pire tabi olanın sıfat ismi olmasından daha çok kulların Hakk’ı talep etmesinin ve bu doğrultuda şevk ile Hakk’ın rızasına varmanın çalışmalarında bulunma ahlakının sıfat ismi olmalıdır.

Müridlikte kul, günah ve masivadan kurtulmanın iradesinde amellerdedir. Anlatır olduğumuz Hakk’ın bu rıza hâli rahim sıfatında, El Rahim esması ile tecelli edişidir.

3) Hakk’ın kulundan, kuluna olan muhabbeti ölçüsünde razı oluşudur.

Bu rızalıkta Hakk, kulun hâli üzeri, kulundan razı oluşu hâlinde değil kendi varlığı üzerinden kuluna olan muhabbeti ile kulundan razıdır. Bu da kulun Hakk’a murad olmasını sağlar.

Sulh (Barış) ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Peygamberler ve Melekeler

Küre-i arzda cemaddan cinlere kadar ne varsa insan ahlakında insanın halkiyetinde cem’ edilmiştir. İnsan bu cem’ edilişin halk tarafının dahilinde ulvi tarafı o...

Peygamberler ve Melekeler nedir?
Sözlük

Razı

Hoşnut olmak ve hoşnutluğunda itâat etmek anlamını taşır. Tasavvufta razı olmak Hakk’tan razı olmak ve Hakk’ın kulundan azı olması için kullanılır. Kulun Hakk’ı...

Razı nedir?
Sözlük

Kâmil

Kâmil, kemâlden kinaye eksiksiz, tam, kusursuz ve mükemmel olan anlamlarına gelir. Ehil için kâmil, sufinin fıtratı gereği bağlı olduğu meşreb üzerinden Hakk’a...

Kâmil nedir?
Sözlük

Acı (Elim)

Kalbe ve bedene ağır gelen, yanış içeren sıkıntılı duruma acı denir. Acı beden ve kalbte, acziyetimiz ve çaresizliğimiz ile yüzleştiren, varoluşumızı hissettire...

Acı (Elim) nedir?
Sözlük

Hâl-i İstiğrak

Cezbe hâli sonucunda hâl-i istiğrâk oluşur. Bu da Hakk’ın cezbe ile kulunu kendine çekişi ile kendi tecellisine gark edişinin sonucunda sükunette kulunun gözler...

Hâl-i İstiğrak nedir?
Sözlük

Suret

Suret biçim, görünüş, dıştaki görünüş şekli vb mânalara gelir. Aslında ise suret, belli sıfatlar (nitekil, nicelik) üzeri mevcudatın görünüş biçimleridir. Bu b...

Suret nedir?
Sözlük

Levh-i Mahfuz

Levh-i mahfuz korunmuş levhalar anlamına gelir. Bütün mevcudatın kader ve kazasının belirlenmiş olduğu korunmuş levhalar hakkında da bir çok görüş oluşmuştur. ...

Levh-i Mahfuz nedir?
Sözlük

Hafî Zikir

Ağız melekesini (konuşma kuvvesi) kullanmadan sadece düşünce melekesi ile yapılan sessiz zikre zikr-i hafî denir. Zikr-i hafiden amaç; 1) kulun düşünce melekes...

Hafî Zikir nedir?
Sözlük

A’yân-ı Sabite

Ayân aşikar, beli, görülebilen anlamlarına gelir. Ayan-ı sabite ise görünür olan mahlukatın varoluşunun asli nedeni olan, ulvi âlemdeki sabit (duran değişmez o...

A’yân-ı Sabite nedir?
Sözlük

Sekr

Salikin Hakk’a olan muhabbetinin şiddeti kadar, Hakk’ın müşahede edilmesi sarhoşluğunda bulunuşuna sekr hâli denir. Sekir hâlinde bulunan sekire, serhoş denir....

Sekr nedir?