Tevazu nedir?

Huşu sahibi sufinin amellerinde edepli olarak kendine varlık vermemesine tevazu denir. Tevazu ehli, alçak gönüllü ve kibirsizdir. Sufinin mahvdan sonra kavuştuğu huşû siret hâlidir, tevazu ise huşû sonucu amellerinin suretteki hâlidir.

Edep tevazu ve huşûda makbuldür. Kişinin ibadetlerinde, halkla ilişkilerinde alçak gönüllü olarak şımarmadan ve kibirlenmeden amellerde bulunuşu tevazuyu gösterir.

Tevazu salikin tarikte yürümesinin himmet hâlidir. Salik aşkı ile tariktedir, tevazusu ile de himmet bulmuş olarak tariktedir. Salik aşkı ile Hakk üzerinden varlık bulan olarak Hakk’ı gözler. Tevazusunda ise halka, Hakk’a olan sevgisi sebebiyle mütevazi olması ile varlık bularak amellerdedir.

Tevazu ehli tâat ehlidirler. Allah’a ibadette (hizmet) itâatkardırlar. İtâatkar olmak ise kibirlenmeye engel olarak tevazuya sebeptir. Derviş itâatkar bir hâlde pir muhabbetinde tevazudadır. Talibin itâatkarlığı tevazusunda görülür.

Hususen belirtmek gerekir ki tâat ehlinin bir hâli de imtahan edildikleri hâl üzeri karşılaştıkları olay ve olguları değerlendirmeleridir. Tâat ehli imtihan edildiğinin hâli üzeri yaşamına tevazu ile yön verir. Tevazu ehlinin en güzel hâllerinden bir tanesi de hakikat karşısında mahvlarını sağlayacak her türlü ameli tereddütsüz yapmalarıdır.

Salikin karşılaştığı musibetler karşısında tevazusunu koruyarak Hakk’tan razı oluşu gönül genişliğine işaret eder. Tevazu gönül genişliğinin de işaretçisidir.

Sözlük

Yecüc - Mecüc

Salik, deccalın fitnesi sonucu Hz. mesih ve mehdi hâlleri üzeri yaşamaya devam ederken, hayatındaki maddi sıkıntılarda mecüc, bozguncu hâllerle karşı karşıya ka...

Yecüc - Mecüc nedir?
Sözlük

Tevekkül

Tevekkül, her şeyi Hakk’tan bilen sufinin Hakk iradesine, ilahi emir ve yasaklar doğrultusunda salih ameller üzeri yaşamına yön vererek, teslim oluşu ile Hakk’a...

Tevekkül nedir?
Sözlük

Vahidiyet - Şey-i Vahid

Hakk’ın hakikatte varlığının mevcudatla olan birlik seyrinde Rabb-ül Âlemin oluşunun hakikat sıfatına vahidiyet denir. Hakk, Rabb-ül Âlemin olarak ise şey-i va...

Vahidiyet - Şey-i Vahid nedir?
Sözlük

Ayet-ül Kübra

İnsan, yukarıda anlatılanlar doğrultusunda söylenecek olursa eğer, Hakk’ın bu âlemde tecelli ederek zuhura (görünüre) geldiği kudretinin icad aynasıdır. Kudret...

Ayet-ül Kübra nedir?
Sözlük

Meleke

Tecrübe sonucu edindiğimiz kabiliyet olarak kullanabildiğimiz bilgi ve bunun haricinde bizde oluşan veya önceden varolan yetilerimize ve bizi yönlendirici hâlle...

Meleke nedir?
Sözlük

Ahd-ü Vefa

Dervişin tövbe ahdinden sonra Hakk’a olan muhabbetinde sebat ile devam etmesine ahd-ü vefa denilebilinir. Lakin ahd-ü vefa, cennete Cenab’ı Hakk’ın ruhlara “B...

Ahd-ü Vefa nedir?
Sözlük

Vacib-ül Vücud

Cenab’ı Hakk’ın varlık sıfatları ile mutlaka öyle olduğu, yokluğu mümkün olmayan vücud oluşu ile varlık oluşuna Vacib-ül Vücud denir. Böylesi bir tanımın mantık...

Vacib-ül Vücud nedir?
Sözlük

İlm-i Ledün

İlm-i Ledün, her şeyi kalbinde bilme melekeleri üzeri bildirten Hakk ile bilen kulun, Hakk’ın nuraniyeti ile melâike tecellisi sonucu bilginin kaynağı olan Hakk...

İlm-i Ledün nedir?
Sözlük

Müceddid

Müceddid yenileyen, yenileyici anlamına gelir. Her yüz senede bir gelen mücahidlere de müceddid denilse de müceddidler, Hakk’ın takdiri ile her dört yüz senede...

Müceddid nedir?
Sözlük

Kutb-ül İrşad

Kutb-ül İrşad, irşad ile vazifeli, zamanının mürşid-i kâmilidir. Peygamberin nübüvvet varisidir. Yüz sene, dörtyüz sene ve bin sene mücedditleri bu makamda kara...

Kutb-ül İrşad nedir?