Tevazu nedir, Tevazu ne demek?

Huşu sahibi sufinin amellerinde edepli olarak kendine varlık vermemesine tevazu denir. Tevazu ehli, alçak gönüllü ve kibirsizdir. Sufinin mahvdan sonra kavuştuğu huşû siret hâlidir, tevazu ise huşû sonucu amellerinin suretteki hâlidir.

Edep tevazu ve huşûda makbuldür. Kişinin ibadetlerinde, halkla ilişkilerinde alçak gönüllü olarak şımarmadan ve kibirlenmeden amellerde bulunuşu tevazuyu gösterir.

Tevazu salikin tarikte yürümesinin himmet hâlidir. Salik aşkı ile tariktedir, tevazusu ile de himmet bulmuş olarak tariktedir. Salik aşkı ile Hakk üzerinden varlık bulan olarak Hakk’ı gözler. Tevazusunda ise halka, Hakk’a olan sevgisi sebebiyle mütevazi olması ile varlık bularak amellerdedir.

Tevazu ehli tâat ehlidirler. Allah’a ibadette (hizmet) itâatkardırlar. İtâatkar olmak ise kibirlenmeye engel olarak tevazuya sebeptir. Derviş itâatkar bir hâlde pir muhabbetinde tevazudadır. Talibin itâatkarlığı tevazusunda görülür.

Hususen belirtmek gerekir ki tâat ehlinin bir hâli de imtahan edildikleri hâl üzeri karşılaştıkları olay ve olguları değerlendirmeleridir. Tâat ehli imtihan edildiğinin hâli üzeri yaşamına tevazu ile yön verir. Tevazu ehlinin en güzel hâllerinden bir tanesi de hakikat karşısında mahvlarını sağlayacak her türlü ameli tereddütsüz yapmalarıdır.

Salikin karşılaştığı musibetler karşısında tevazusunu koruyarak Hakk’tan razı oluşu gönül genişliğine işaret eder. Tevazu gönül genişliğinin de işaretçisidir.

Tevazu ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Eba Vakt

Zamanın babası anlamına gelen eba vakt, zamanın koşullarından etkilenmeden Hakk’ın iradesi üzeri sufilerin vakti yaşamalarına denir. Ayrıca âlemlerde tecelli ed...

Eba Vakt nedir?
Sözlük

Zaviye

Tekyenin küçük olanına ise zaviye denir. Zaviye köşe anlamına gelmesinden kinaye ders görülen ve ibadet edilen küçük mekanlar anlamında kullanılmıştır....

Zaviye nedir?
Sözlük

Musibet

Belâ, felaket, hastalık, dert mânasına gelen musibet, bedenen ve aklen yaşamımızı zorlaştıran nefsimizin hevalarını kıran, nefsimizin karşı karşıya kaldığı zorl...

Musibet nedir?
Sözlük

Murâkabe

Kulun ibadetinin sonucu olarak muhâdaradaki sükûn ve huzur hâli ile iradi olarak dilediği bir mevzuda veya gayri iradi olarak Hakk’ı ve Hakk’ı gözlemesinin medi...

Murâkabe nedir?
Sözlük

Nübüvvetin Velayetten Üstünlüğü

“Nübüvvet mi, velayet mi üstündür?”; ya da “nebilik mi üstündür velilikmi üstündür?” tartışması tasavvuf erenleri tarafından tartışılagelen bir konudur. Bu husu...

Nübüvvetin Velayetten Üstünlüğü nedir?
Sözlük

Tâlib

Salik kula, Hakk’ı talep etmesi sebebiyle talib veya mürid denir. Talibten kinaye ders gören müride ise talebe denir. ...

Tâlib nedir?
Sözlük

Kıble

Kulun yaşamında murad ettiği, akıbeti olacak ereğidir. Ereği Hakk olan, Hakk’a yaşamında rücu eden kul, niyeti Hakk’a varmak, O’nun ulvi sıfatları üzeri yaşamak...

Kıble nedir?
Sözlük

Müslüman

Hanif olarak İslam olan Müslime Müslüman denir. Müslümanlık müslimin İslam olduğunun sıfat ismidir....

Müslüman nedir?
Sözlük

Feda-i Nefs

Kulun mümin olarak ben merkeziyetçi doğrultuda menfaatçi olmadan Hakk için, O’nun dini ve O’nun sevdiği mümin kardeşleri için kendi nefsinin heva ve zannlarında...

Feda-i Nefs nedir?
Sözlük

Efrad

Efrat, ferdler, askerler anlamında kullanılır. Sıddik olan, kendini Hakk’a vakfetmiş, ferdiyette Hakk’ı bulan velilere efrad denir. Evliyanın büyüklerindendirl...

Efrad nedir?