Rabıta nedir, Rabıta ne demek?

Ribattan kinaye rabıta bağlılık ve yakinlikte bağ kurmak anlamını taşır.

Sufi dilinde rabıta iman, Hakk’a tefekkür ve tevekkül etmek ve ilahi aşkta bulunmaktır.

Rabıtanın temeli muhabbettir, ilahi aşktır. Hakk’a aşkı ve muhabbeti olmayanın rabıtası olmaz. Rabb’e aşk ve muhabbetle rabıtası olan tarik ehlidir.

Tarik, aşk ve muhabbetteki rabıta ile Hakk’a vardırtan yol olma özelliğini taşır. Aşkı ve muhabbeti olmayanın hususen Hakk’a yol tutmasından bahsedilemez.

Tariklerde pire, aşk ve muhabbetle olan bağlılığa da rabıta denir. Tariklerde pirin ruhaniyeti ile iletişimde olmak için pirin hayaline odaklanarak murakabede bulunma yöntemine de rabıta denir.

Rabıtadan murad, Hakk’ın nurani tecellisinden beslenmektir. Pire yapılan rabıtadan murad edilen, pirin ruhaniyetinin rahmet bereketinden muhabbet ile beslenmektir. Çünkü sevgi düzeyinde muhabbet, seven ile sevilen arasında telepatik bir bağ kurulmasına sebeptir. Bu sebepten dolayı mealen “rabıta ediniz” (Al-i İmran, 200) emri ilahisine uymak farzdır. Bu da ayetin tevil mânası itibarıyla Hakk’a muhabbet duymanın farz olduğuna işaretir.

Bu ayet indiğinde ashabın “ribat nedir” diye sorması üzerine Hz. Resul “zor ve sıkıntılı zamanlarda güzelce abdest almak, kalbin mescidlere bağlı olması, ibadet yerlerine çokca gidip gelme ve bir namazı kıldıktan sonra diğer namaz vaktini gözlemek var ya işte sizin ribat budur” hadisi ile cevap verir, bu da tefsiren ibadetler üzerinden Hakk ile bağ kurulması anlamını taşır. Bu doğrultuda Hakk’ı muhabbetle tefekkür etmek de rabıtadan olup bu ayetin anlamlarındandır.

Aşk ise farz hükmünde bulunan muhabbetin şiddetli hâli olarak nafile ibadet hâlidir. Hakk’ın buğz edenleri sevmemesi sebebiyle yani Hakk’ı, sevdikleri dahilinde sevmemek sevilmemeye sebeptir. Bu doğrultuda Hakk’ın muhabbeti üzeri veli kulları olan mürşid-i kâmillere buğz etmeyerek mühabbetlerinde bulunmak rabıtanın gereğidir. Bizim buğzumuz kudret aynası olan kâmilin gönlüne sirayet eder ise onun buğzuna sebebiyet verir. Kâmile hoşça nazar eyle, gördüğün rahman olur” (Lütfi Filiz) er sözünü de bu bağlamda belirtmek yerinde olur. Kâmile rabıta, kâmilin sohbetinde muhabbetten ibarettir. Sevgi rabıtası ile olan muhabbette murabıt olduğumuz Hakk Teâla’dır ki böylesi muhabbette Hakk’ı zuhurda müşahede edebiliriz.

Rabıta ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Budela

Budela, halk arasında mecnun gibi görünen saf ehile denir. Bu veliler emir ve yasaklardan mesul olmayan, Hakk’ın nazarı üzerlerinde bulunan, Hakk’ın kalben saf...

Budela nedir?
Sözlük

Alem-i Kebir

Bütün mahlukatın kendi ahlakında karakterize olması, Hakk şahsının nuruyla ve nurdan halk ettiği ruh üzerinden tecelli etmesi, Hakk’ın ilahi sıfatlar ile tecell...

Alem-i Kebir nedir?
Sözlük

İnsan Olma Mertebeleri

İnsanlık mertebeleri ademiyet, insan, bir insan ve zat olarak sınıflandırılır. Ademiyet, varlığını yokluktan ibaret olmasına rağmen, varlığını kendinden zann e...

İnsan Olma Mertebeleri nedir?
Sözlük

Marifetullah

Kulun, Hakk’ın ahadiyet sırrı üzeri O’nun şahsının varlık bilgisine ermesine yani kulun kulluk perdesinden soyunarak Hakk’ın şahsı ile kaim ve daim oluşunun sır...

Marifetullah nedir?
Sözlük

Mücadele

Salikin kendi nefsinin heva ve zanları üzeri Hakk’a tevhid üzeri yaşaması ile vuslatına engel, imtahan teşkil eden her türlü olay ve olguyu bırakma, savma ve on...

Mücadele nedir?
Sözlük

Perde

Kulun yaratılışı icabı kulluk örtüsünde Hakk ile arasında nurdan ve zulmetten Hakk’a örtünmesine sebep çokluk seyrinin tamamına perde denir. Perdeler kulun kull...

Perde nedir?
Sözlük

Vücud

Vücud var olanın niteliksel ve niceliksel bulunduğu duruma denir. Var olanın varoluş sıfatları sebebi ile vücud durumuna varlık da denir. Varlıkların bulunduğu...

Vücud nedir?
Sözlük

Ebdal

Ebdal, abidden kinaye Hakk’a hizmetçi kula denir. Böylesi erenler derviş tabiatlı olup her an, Hakk’ın nurunun sevk edişi ile ihlasta Hakk’a hizmeti gözler ve ...

Ebdal nedir?
Sözlük

Kader - Kaza

Mevcudatın halk edildikleri mertebelerinde, değişmez hâllerinde değişen varoluş ölçülerine kader denir. Yani her var, varolduğu nitelik ve nicelik durumuna göre...

Kader - Kaza nedir?
Sözlük

Levh-i Mahfuz

Levh-i mahfuz korunmuş levhalar anlamına gelir. Bütün mevcudatın kader ve kazasının belirlenmiş olduğu korunmuş levhalar hakkında da bir çok görüş oluşmuştur. ...

Levh-i Mahfuz nedir?