Dört Kapı Kırk Makam nedir?

Erenlerin dört kapıdan kasıtları şeriat, tarikat, hakikat ve marifet mertebeleridir. Kırk makamdan kasıtları ise bu dört mertebede edinilecek olan ahlaki hâl makamları ve Hakk, hakikat bilgisidir. Dört kapı kırk makam Bektaşi tarikinin bir söylevi olarak tasavvufta zevk edilir olmuştur. Bu sebepten dolayı Bektaşi geleneğine bağlı olarak dört kapıdaki kırk makamı yorum yapmadan beyan etmek yerinde olur. Ehli olan dört kapı kırk makamı hakklarınca daha farklı bir şekilde de zevk edebilir.

Şeriattaki on makam; 1) iman getirmek 2) ilim öğrenmek 3) islamın şartlarını yerine getirmek 4) helal kazanmak ve faizi haram bilmek 5) nikah kıymak 6) hayız ve lohusalık hâllerine riayet etmek 7) cemaat sünnetine riayet etmek 8) şefkatli olmak 9) temiz yemek ve temiz giyinmek 10) iyiliği emredip kötülüğü men etmektir.

Tarikattaki on makam; 1) tövbe etmek 2) mürid olmak 3) saç kesmek 4) nefsi olgunlaştırmak için mücahede etmek 5) hizmet etmek 6) Hakk’tan korkmak ve ümidvar olmak 7) tarikatın gereği olan zikir ve sohbet meclislerinde bulunarak ibret almak ve imtihan üzeri olduğunu bilerek hidayete ermek 8) nasihat ve muhabbet sahibi olmak 9) aşk ve şevk hâliyle fakir olmak, zühtü takva üzeri bulunmak 10) şevk üzeri Hakk’a meyil etmek, pir ile can bulmak

Marifetteki on makam; 1) edep 2) korku 3) perhizkarlık 4) sabır 5) utanmak 6) cömertlik 7) Hakk’tan yana ilm sahibi olmak 8) miskinlik (dervişin dünyaya meyilinin kesilmesi Hakk’a rücu etmesi) 9) Hakk’ı Hakk ile bilmek marifet sahibi olmak 10) kişinin kendini bilmesidir.

Hakikatteki on makam; 1) turab olmak 2) Hakk’tan olduğu için herkese aynı gözle bakıp ayıplamamak 3) iyilikte bulunmak iyilikte gayretkar olmak 4) vahdet deryasında seyrettiğini bilerek Hakk ile ve O’nun yarattığı bütün mahlukat ile muhabbet bulmak 5) her şeyin faniliğinden ve zararından yana selamet bularak özgüven ve sulh bulmak 6) sohbet etmek ve hakikat sırlarını taliplere beyan etmek 7) seyrü sulukta hatm-i meratip etmek 8) acizliğini bilip hakikat sahibine rücu ederek duada bulunmak, her şeyi O’ndan beklemek ve O’ndan bilmek 9) Allah’ın varlığını müşahede etmek ve O’na ulaşmaktır.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Dört Kapı Kırk Makam ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Yakinlikte Müşahede Mertebeleri

Yakinlikte müşahede bulma seyri mümin bir kul için ilm-el yakin ile iman-ı gaybide başlar; ayn-el yakin ve hak-el yakin olarak iman-ı şuhudide devam eder. 1) İl...

Sözlük

Murad

Hakk’ın kendi hususi muhabbeti ile kendine dilediği kullarına denir. Müridler de Hakk’ın muhabbeti sebebi ile Hakk’a muhabbet etmelerinden dolayı bir nevi mura...

Sözlük

İlim Kudret Nefesi

Veli kulundan nuru ile tecelli eden Hakk Teâlâ’nın kuluna, nurunun melâike tavrı ile verdiği, olaylara, olgulara tesir edebilme, onları değiştirebilme, başka bi...

Sözlük

Akl-ı Küll

Hakk’ın irade-i külliyesi doğrultusunda, melâikesinin bütünsel muhabbeti sonucu beliren ikame, idare ve idame tecellisinin evrensel bilinç olması durumuna akl-ı...

Sözlük

Ferdi Hikmet

Ferd tek, bir, yekta anlamlarına gelir. Bu doğrultuda ferdiyet kişinin şahsı ile alakadar olarak tavırları dahilinde biricikliği için kullanılır. Bu bağlamda f...

Sözlük

İhsan

Hz. Resul, Ahadiyet sırrı gereği Cenab’ı Hakk’ın zatının bilinemeyeceğinden değil âlemlerde afakî, insanda enfüsi olarak görülmeyeceğinden sebebiyet olsa gerek ...

Sözlük

Nefsini Bilen Rabbini Bilir

Hz. Resulün “Nefsini bilen Rabbini bilir” hadis-i şerifinden kastedilen mâna için erenler iki fırka olurlar. Bir fırka, bu sözden murad, nefsin her zaman kötülü...

Sözlük

Yakaza

Yakaza, uyanıklık ve bilinçli olma anlamına gelir. Erenler ise uyanık ve bilinçli iken gördükleri ruhanileri, melâikeleri, geçmişi, gelecek olayları ve olgular...

Sözlük

Emir Âlemi

Hakk’ın hüküm ve icra emrinde melâike tavrında bulunarak mevcudatı ikame, idare ve idame ettiği nurani tecelli bütününe emir âlemi denir. Emir âlemi arş-ı alâ,...

Sözlük

Tâlib

Salik kula, Hakk’ı talep etmesi sebebiyle talib veya mürid denir. Talibten kinaye ders gören müride ise talebe denir. ...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.