Mürşid-i Kâmil nedir?

Esma-i hassının bekâ seyrinde Hakk’ın üzerinde ilahi sıfatları ile tecelli ettiği, peygamber varisi olan, muhabbet ve hizmetinde ferasetinin yetkinliği ve tasarruf melekeleri ile salikleri irşad eden pirlere mürşid-i kâmil denir.

Her zaman bir yada birkaç tane bulunurlar. Mürşid-i kâmiller tasavvuf edebi ile söylemek gerekirse naib-i resuldürler.

Mürşid ve mürşid-i kâmili bir birinden ayıran en büyük özellik; mürşid, meşrebi doğrultusunda bulunan talipleri irşad eder, mürşid-i kâmil ise meşrebleri doğrultusunda farklı meşreblerde bulunan her türlü talibi irşad edebilirler. Bu da “dönüşünüz banadır” (Hac, 48) ayetinin tevil mânası tecellilerindendir. Salikleri hem irşad eder hem de Hakk’a vasıl eder. Mürşidlerin kendi mertebeleri dışında bulunan Hakk taliplerini irşad ettikleri de olur, ama onları Hakk’a vasıl edemezler.

Mürşidlik velayet ile birlikte veli kulun, peygamber mesleği olan nübüvetin velayet hâllerinden nasiplenmesine sebeptir. Lakin her veli mürşid, her mürşid de mürşid-i kâmil olma özelliğinde halk edilmemiştir.

Sözlük

Sarktı

Bunlar dahilinde “sarktı” olarak geçen bir mertebe vardır ki o da kulluk perdesinde bulundurduğu kuluna Hakk’ın ahadiyetindeki hiçbir şeye benzemeyen sonsuzluk ...

Sarktı nedir?
Sözlük

İhvan

İhvan, dost, sadık arkadaş mânasına gelir. Bir pire bağlı olan tarik arkadaşlarının gönül birliğinde muhabbetin kaynaştırmasıyla bir birlerine kardeş olmalarına...

İhvan nedir?
Sözlük

Ruhban

Hakk adına, Hakk’ın manevi ruhsat vermediği, kendi nefsi üzerinde din işlerine bakan kişilere ruhban denir. Mürşid-i kâmil “O kendi nefsinde (hevasından) konuş...

Ruhban nedir?
Sözlük

Kitab-ı Mübin

Kur’an, hakları ve hakikatleri beyan eden kitap olması ile Kitab-ı Mübindir. Sufilerin zevki fikirlerine göre hakikatleri ve hakikatlere varmanın yollarını anl...

Kitab-ı Mübin nedir?
Sözlük

Berzah

Berzah geçit anlamına gelir. Lakin rü’yet dilinde berzah, kişinin vücudu derin uykudan uyanırken, uykuda bilinci açıkken ruhaniyeti ile gördüğü rü’yetlere denir...

Berzah nedir?
Sözlük

Gayb-ül Gayb

Alemde gizil olan Hakk’ın kuluna iman vermesi ile Hakk, ahlakullahta müşahede edilebilinir veya varlığın sünnetullahtaki noksansız seyir sebebi ile aklen biline...

Gayb-ül Gayb nedir?
Sözlük

Gınâ’

Gınâ’, çilede bulunan kulun muhabbetinin bitmesi sonucunda kalbinde tecelli eden bıkkınlık ve yorgunluk hâlidir. Bu hâl Hakk’ın rahmetinin bereketinden, kuluna ...

Gınâ’ nedir?
Sözlük

İrade-i Cüz’iye

Mevcudatın kendi varoluşu sınırlarında gerçekleşen istenç meleke durumuna irade-i cüz’iye denir. Cüz’i irade, Hakk’ın külli iradesine iye, irade-i külliyenin da...

İrade-i Cüz’iye nedir?
Sözlük

Zühd

Dünya işleri ve menfaatlerinden uzaklaşarak sufilerin nefsani arzu ve isteklerinden kurtulmaya çalışmaları ve kendilerini ibadete vermelerine zühd denir. Bu ba...

Zühd nedir?
Sözlük

Doğuşat

Kulun kalbinde nurların tecellisi sebebi ile kulun kendi dili üzeri dışlaşan bilgilenim durumudur....

Doğuşat nedir?