Mürşid-i Kâmil nedir?

Esma-i hassının bekâ seyrinde Hakk’ın üzerinde ilahi sıfatları ile tecelli ettiği, peygamber varisi olan, muhabbet ve hizmetinde ferasetinin yetkinliği ve tasarruf melekeleri ile salikleri irşad eden pirlere mürşid-i kâmil denir.

Her zaman bir yada birkaç tane bulunurlar. Mürşid-i kâmiller tasavvuf edebi ile söylemek gerekirse naib-i resuldürler.

Mürşid ve mürşid-i kâmili bir birinden ayıran en büyük özellik; mürşid, meşrebi doğrultusunda bulunan talipleri irşad eder, mürşid-i kâmil ise meşrebleri doğrultusunda farklı meşreblerde bulunan her türlü talibi irşad edebilirler. Bu da “dönüşünüz banadır” (Hac, 48) ayetinin tevil mânası tecellilerindendir. Salikleri hem irşad eder hem de Hakk’a vasıl eder. Mürşidlerin kendi mertebeleri dışında bulunan Hakk taliplerini irşad ettikleri de olur, ama onları Hakk’a vasıl edemezler.

Mürşidlik velayet ile birlikte veli kulun, peygamber mesleği olan nübüvetin velayet hâllerinden nasiplenmesine sebeptir. Lakin her veli mürşid, her mürşid de mürşid-i kâmil olma özelliğinde halk edilmemiştir.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mürşid-i Kâmil ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Üstünlük veya Büyüklük

Herkesin kendi ilkeleri, ananeleri, temel ihtiyaçları (idare ve idame dahilinde) çıkarları doğrultusunda büyükleri var. Bir var diğer varlara varlık verdiği yö...

Sözlük

Nebi

Nebi, nebe yani haberden kinaye ile haber veren veya getirene denir. Hakk’ın insanlığı kendisine davet etmesi lütfunda, uluhiyetine ve rububiyetine mazhar ettiğ...

Sözlük

Tecelli-i Berki

Kulun, maddenin olay ve olgular zincirindeki karanlığında Hakk’ın ilham, doğuşat, hatır, mucize, keramet vb durumlar üzerinden Hakk’ı keşif ile müşahede etmesid...

Sözlük

Ayet-ül Kübra

İnsan, yukarıda anlatılanlar doğrultusunda söylenecek olursa eğer, Hakk’ın bu âlemde tecelli ederek zuhura (görünüre) geldiği kudretinin icad aynasıdır. Kudret...

Sözlük

İrade

İrade istek ve istenç anlamına gelir. Hakk’ta irade, Hakk’ın zatını işareten istenç temelli nefs hâline bürünüşünün (vechelenişinin) melâike tavrıdır. Kulda is...

Sözlük

Halîl

Dost anlamına gelir. Evliyaullahın Hakk’a muhabbet ve gayretleri sonucunda vardıkları velilik makamıdır. ...

Sözlük

İsbât

Mahv sonucunda salikin doğru yolda olduğunun isbatı olarak, kötü huylarının yerine güzel ahlak ve diğer ibadetler üzeri oluşuna denir. Kulun isbâtı, güzel ahlak...

Sözlük

Rücu

Yöneliş de diyebileceğimiz rücu, iman ile Hakk’a yöneliştir. Bu yöneliş bir nevi aslına dönüş olarak tövbedir. Kulun başına gelen yaşadığı her türlü olay ve ol...

Sözlük

Kader - Kaza

Mevcudatın halk edildikleri mertebelerinde, değişmez hâllerinde değişen varoluş ölçülerine kader denir. Yani her var, varolduğu nitelik ve nicelik durumuna göre...

Sözlük

Nücema

Necim yıldız anlamına gelir. Dinin nüceması dinin yıldızları olarak, dine imam düzeyinde hizmetleri ile, hizmetlerinde Hakk’ı bulan velayet ehline denir. Bu eh...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.