Ölüm nedir, Ölüm ne demek?

Ölüm, olay ve olgulardaki ilişki sonucunda mevcud olanların (yaratılanların) başka bir mevcudiyete terfi etmelerinden ibarettir. Bu da kâinattaki mekaniğin devinim ve dönüşüm olgusudur.

Ölüm, insanlığın inkâr edemediği, var olanların küre-i arzda yok oluşu ve devindikleri yeni mertebede varoluşun, yok oluş yönünü işaret eden tek gerçekliktir. Ölüm İslam dininde yok oluştan daha çok yeniden varoluşa işaret eder. Kâinatın insanda ölümü, insan olarak yeniden dirilişi, insanın ise Hakk’ın ulvi sıfatlarında ölmeden önce ibadetin (hizmetin her türlüsü) sonucunda ölümü ile Hakk ile asli tecellide dirilişini ölümün sonrası olarak görebiliriz.

Ölümün başlangıcı varoluş, süreci varoluş sıfatında yok oluşa devinişimiz, sonu ise yeniden dirilişimizdir.

Her canlı hangi hâl üzeri neşr olmuş olarak ölür ise o hâl üzeri haşr olunarak dirilir.

Buna dikkat çeken hadis gereği belirtmek gerekir ki Hakk’a feda-i can ve feda-i nefs üzeri ibadette (hizmette) ölür isek Hakk’ın canı (nur) ve Hakk’ın nefsi (şahsının iradesi) üzeri diriliriz.

“Ben bir kulumu sever isem onu öldürürüm. Öldürdüğümün diyeti ben olurum” hadis-i kudsisi de ölüme Hakk cephesinden anlattığımız doğrultuda bir atıftır.

“Ölümden kastın sana varmaksa eğer,

Bir değil binlerce ölmek dilerim.

İlla ki dileğim,

Aslında Sen, Sen, Sen!”

Hakikatte ölüm her varlığın, mevcudiyetinin O’nun diriliği ile diri olması sebebiyle olağan hâlidir. Mevcudiyet, ölü olarak O’nun diriliği ile diri olmasının sonucunda gerçekte yaşayanı (yani O’nu) yaşamaktadır.

Tasavvufta ölüm her an Hakk’ın bir şe’ni üzeri yeniden diriliş olarak görüldüğü gibi, bedensel, düşünsel, duygusal, sezgisel ve algısal olarak hep bir önceki yaşam durumumuzda sonlanış ve her an Hakk’ın kudret nefesi ile (enerji verişi) yeniden yeni bir yaşam durumunda dirilişimiz olarak bilinir.

Ölümden kasıt, Hakk’ın bir mertebesinde veya başka bir âleminde yeniden diriliştir. Hakk’ta yok ediş aslında yeniden var edişten ibarettir.

Bu sebepten dolayı tasavvuf geleneğinin dilinde yok oluşu işaret eden ölüm kavramının yerine Hakk’a yürüdü, don değiştirdi, ten elbisesinden kurtuldu, âlemini değiştirdi, terhis etti, şeb-i aruz (düğün gecesi), vefat etti vb tanımlamalar getirilmiştir.

Mümin olan, yeniden bir başlangıç olan ölümden, Hakka rücu etmesi sebebiyle korkmaz, bilakis sevinçtedir. Zaten ölümden korkandan korkmak gerekir; Hakk’a gafil olduğundan dolayı. Ola ki hâli bulaşır.

Ölüm müslim için, akıbeti olacak ahireti için küre-i arzda ibadet etme gayretinde bulunmasının abidlik kamçısıdır.

Ölüm ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Sultan

Sultan, güç ve hakimiyet sahibi imama denir. Tasarruf ve feraset kuvvetine sahip velilere sultan denir....

Sultan nedir?
Sözlük

Cezbe

Sekr ve muhabbetin sonucunda, kulun zikr esnasında veya kulun Hakk’ı bir tecellisinde tefekkür ve müşahede edişi hâli üzeri kendinde Hakk’a çekildiği, sükûnet v...

Cezbe nedir?
Sözlük

Bûd

Uzaklaşma anlamına gelen bûd, kulun evvela nefsine muhalefeti bırakması, süreçte ibadetleri bırakması ve sonuçta da Hakk’ın tecelli hikmetine Hakk’a muhalefet e...

Bûd nedir?
Sözlük

Tecelli-i Berki

Kulun, maddenin olay ve olgular zincirindeki karanlığında Hakk’ın ilham, doğuşat, hatır, mucize, keramet vb durumlar üzerinden Hakk’ı keşif ile müşahede etmesid...

Tecelli-i Berki nedir?
Sözlük

Zevk

Kulun irfanda Hakk’ın bildirmesi ile bilmesinin huzurunda bulunuşudur. Bu bağlamda zevk, mânada kavrayış olarak bilmenin neş’esidir....

Zevk nedir?
Sözlük

Rabb-ül Erbab

Rabbler Rabbi anlamına gelen Rabb-ül Erbab, Cenab’ı Allah’ın bütün subuti sıfatlarında melâike tavırlarında varlar üzerinde hüküm verdiği, melâikesine aşkın dir...

Rabb-ül Erbab nedir?
Sözlük

Murakabe

Rü’yet dilinde murakabe, daha önce murakabeyi anlamlandırdığımızın dışında bedenin uyanık, üst bilincin ise uyku ile uyanıklık arası bir hâlde olması üzerinden ...

Murakabe nedir?
Sözlük

Dabbet-ül Arz

Yecüc ve mecüc anarşisinin sonucu dabbet-ül arz oluşur. Dabbe yürüyen mahluk, debelenen anlamına gelir. Dabbet-ül arz ise küre-i arzda debelenen en büyük mahlu...

Dabbet-ül Arz nedir?
Sözlük

Zikir

Zikir anmak, hatırlamak, yad etmek anlamlarına gelir. Erenler için zikir, O’nu fikretmenin sonucunda ihsan ile hatırlamak, veçhelerinde müşahede etmek anlamına...

Zikir nedir?
Sözlük

Aşkın

Aşkın kavramı felsefede kullanılan, tasavvufta kulanılmayan bir kavramdır. Lakin tasavvufta tanzih ve teşbih görüşünün temel taşı esma düzeyinde Hakk’ı işaretti...

Aşkın nedir?