Çile nedir, Çile ne demek?

Çile kelimesi Farsça’da kırk anlamına gelir. Sufilerin Hakk’a vuslat için günahlarında arınmasının kefareti olan zühd, fakirlik ve melamet üzeri horlandıkları ve hakir görüldükleri eziyetli ve sıkıntılı yaşam biçimlerine çile denir.

Çile tarike yeni girmiş kişinin riyazat ile i’tikâfta en az kırk en fazla mürşidin uygun gördüğü gün sayısında geçirdiği vakite denir. Müridin çile zamanına çile çıkarma, çile çıkardığı yere çilehane denir. Müridin en az kırk gün çilehanede çile çıkartması “Kırk gün ihlas ile Hakk’a ibadet edenin kalbinde hikmet pınarları fışkırır” hadisinde işaret edilen kırk gün sebebi iledir. Anlatılanlar bağlamında “kırk günü geçmez ki bir mümine bir sıkıntı ve zahmet ulaşmasın” hadis-i şerifini yad etmek yerinde olur.

***

Tasavvufta taharet yukarıda anlatıldığı gibi olsa da kulun gerçek tahareti abdest mahiyetinde bir defa alınır. Bu da kulun hayâ’ ile yanışının edebinde, ilahi aşk ile döktüğü gözyaşının dökülüşünde Hakk’ın aşikar nur tecellisi ile kulunu şeytanlıktan cüda kılışı ile kendine kabul edişi abdesti iledir. Bu biçimde abdest bir defa alınır. Bundan sonra alınan her türlü abdest kulun taharetlenmek için aldığı muhabbet ile abdestini tazelemesidir.

Abdestin tazelenmesi gibi kişinin imanında tazelenmesi ve kalbte tazelenmesi de vardır.

Çile ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Acziyet

Acz, beceriksizlik, iktidarsızlık, kuvvetsizlik, güçsüzlük, yapamamak anlamları doğrultusunda belli bir kuvvet karşısında güç ve melekeleri ile yetersiz kalmak ...

Acziyet nedir?
Sözlük

Rücu

Geri dönme mânasına gelen rücu, sufilerin günah ve masivadan tövbe ederek Hakk’a yönelişleri için kullandıkları bir kavramdır. Rücu tövbenin niyet hâlidir....

Rücu nedir?
Sözlük

Ahh

Kulun pişmanlığındaki tövbe edişinin dile gelişine sufiler “ahh” demişleridr. Ahh etmek sufinin hatasına dikkat ettiği anlamına da gelir. Sufi ahhında hem pişma...

Ahh nedir?
Sözlük

Murâkabe

Kulun ibadetinin sonucu olarak muhâdaradaki sükûn ve huzur hâli ile iradi olarak dilediği bir mevzuda veya gayri iradi olarak Hakk’ı ve Hakk’ı gözlemesinin medi...

Murâkabe nedir?
Sözlük

Sulh (Barış)

İradelerin bir biri ile örtüşmesi sonucunda karşılıklı anlaşmaya sulh denir. Tasavvufta sulh, kulun kendi iradelerinde ilkeli oluşu (Hakk’a iman hâli) ile Hakk’...

Sulh (Barış) nedir?
Sözlük

Murad

Hakk’ın kendi hususi muhabbeti ile kendine dilediği kullarına denir. Müridler de Hakk’ın muhabbeti sebebi ile Hakk’a muhabbet etmelerinden dolayı bir nevi mura...

Murad nedir?
Sözlük

Hazret-i Hamse

Ehil olan erenler, Cenab’ı Hakk’ın alemler düzeyinde tecellisini beş hazrette sınıflandırmışlardır. Bunlar: 1) Gayb-ı Mutlak: hahud ve lahud katları olarak Cena...

Hazret-i Hamse nedir?
Sözlük

Razı

Hoşnut olmak ve hoşnutluğunda itâat etmek anlamını taşır. Tasavvufta razı olmak Hakk’tan razı olmak ve Hakk’ın kulundan azı olması için kullanılır. Kulun Hakk’ı...

Razı nedir?
Sözlük

Rıza

Memnun kılmak, memnun edilmek anlamlarını taşır. Sufiler için rıza, Hakk’ın memnuniyetini gözlemek ve Hakk’ın kendilerinden memnuniyeti ile memnun olmak anlamın...

Rıza nedir?
Sözlük

Teşbih

Teşbih, Hakk’ın şahsını değil, Hakk’ı sıfat, esma ve ayet tecellilerindeki fiillerinde tavırda bulunan şahıs varlık olarak müşahede etme seyrine denir. Teşbih e...

Teşbih nedir?