Çile nedir?

Çile kelimesi Farsça’da kırk anlamına gelir. Sufilerin Hakk’a vuslat için günahlarında arınmasının kefareti olan zühd, fakirlik ve melamet üzeri horlandıkları ve hakir görüldükleri eziyetli ve sıkıntılı yaşam biçimlerine çile denir.

Çile tarike yeni girmiş kişinin riyazat ile i’tikâfta en az kırk en fazla mürşidin uygun gördüğü gün sayısında geçirdiği vakite denir. Müridin çile zamanına çile çıkarma, çile çıkardığı yere çilehane denir. Müridin en az kırk gün çilehanede çile çıkartması “Kırk gün ihlas ile Hakk’a ibadet edenin kalbinde hikmet pınarları fışkırır” hadisinde işaret edilen kırk gün sebebi iledir. Anlatılanlar bağlamında “kırk günü geçmez ki bir mümine bir sıkıntı ve zahmet ulaşmasın” hadis-i şerifini yad etmek yerinde olur.

***

Tasavvufta taharet yukarıda anlatıldığı gibi olsa da kulun gerçek tahareti abdest mahiyetinde bir defa alınır. Bu da kulun hayâ’ ile yanışının edebinde, ilahi aşk ile döktüğü gözyaşının dökülüşünde Hakk’ın aşikar nur tecellisi ile kulunu şeytanlıktan cüda kılışı ile kendine kabul edişi abdesti iledir. Bu biçimde abdest bir defa alınır. Bundan sonra alınan her türlü abdest kulun taharetlenmek için aldığı muhabbet ile abdestini tazelemesidir.

Abdestin tazelenmesi gibi kişinin imanında tazelenmesi ve kalbte tazelenmesi de vardır.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Çile ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Beyan

Belli bir maksad ve fikri belli bir söz ve fiille açığa çıkarmaya beyan etme denir. Her beyan içerdiği maksad ve fikrin yorum düzeyinde betimlenmesidir....

Sözlük

Sünnetullah

Cenab’ı Hakk’ın kâinatı bir ölçü üzeri (kader) yaratarak, kâinattaki melâikeler (kuvvetler) ile yasalarda nizam ve mizanda noksansız bir biçimde ikame, idare ve...

Sözlük

Hiç

Hiç, varlığı bulunmamak anlamına gelir. Mertebe-i hiç, kulun Hakk ile varlık bulduğunun bilincine ererek fenâdan sonra kulluğunun hiçlikten ibaret olduğunun bi...

Sözlük

Mücerredlik

Halis, saf ve katışıksız olmaktan kinaye tek başına, soyutlanarak yalnız olmaya mücerredlik denir. Bazı sufiler mücerredliği Hakk’ın tekliği sebebi ile teklikte...

Sözlük

Vahiy

Hakikate ve varoluşa ait söylevlerin, yaşama ait şerri kaidelerin ilahi düzeyde beyan edildiği Hakk Teâla’nın kelamına vahiy denir. Vahyin ilahi olmasının üç t...

Sözlük

Sireten Sünnet

Sireten sünnet, Hz. Resulullahın ilahi sıfatlar, emir ve yasaklar üzeri Allah’ın iradesi doğrultusunda biçimlenen yaşam ve davranış ahlakıdır. Bu ahlakın tamamı...

Sözlük

Hatem-ül Evliya

Hakk Teâla’ya yakinlik bulmuş evliya silsilesinin Resul-ü Ahmed makam mertebesinde sonlandığı, Hz. Şahs’a ait kemâlat ve kâmilliğin son derecesi hatem-ül evliya...

Sözlük

Alp Erenler

Zulüme karşı kâli ve hâli mücadele ve cihad eden, bu sebeple de hicret eden savaşçı erenlere denir. Bu ehile Ebu Zer Gıffari (r.a.) ve Horasan erenleri güzel bi...

Sözlük

İnat

Hak, hakikat bilgisine ve Hakk’ın hususi iradesine direnmek ve kabul etmemek inattır. Bu durum (yani inat) Azamet-i Kibriya’ya dokunan bir masiva durumudur ki k...

Sözlük

Arif-i Billâh

Marifetullah bilgisine eren bir arifin, Hakk’ın şahsı ile ahadiyet seyrinde bulunuşunun neticesi olarak kulluk perdesinden soyunarak şahsında, Hakk’ın şahsını b...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.