Ayrılık nedir, Ayrılık ne demek?

İnsanın Hakk’tan gelerek küre-i arzda Hakk’a bilinçte örtünüşüne ayrılık denir.

Her türlü masiva ve günah hâlleri, kulun Hakk’a olan ayrılığındaki, kul ile Hakk arasındaki keyfi ve zanni olan zihni algı ve vehimlerinden ibarettir.

Kulun tevhitte değil olay ve olguların neden-sonuç ilişkileri sonucunda masivada, sebep ve vesilelerden (hadiselerden) algılayışta olarak hissiyatta vehimlenmesi (zihni düşünce) zanları ve nefsinin keyfi ihtiyaçları olan hevalarıyla aldanışta olması ayrılık hâlleridir.

Ayrılık Hakk’tan geliş, vuslat ise Hakk’a dönüştür. Her şey aslı olana rücu eder. Bu sebepten dolayı insanın Hakk’tan ayrılığının sonrasında O’na vuslatı her hâl-ü kârda, küre-i arzda veya mahşerde meşrebi ve nasibi doğrultusunda haktır.

Lakin kimisi O’na şaki olarak döner, kimisi de said olarak döner. Hakk’a ister şaki, ister said olarak dönülmüş olunsun, esma tecellisi gereği herkes vuslatta bulunur ve hususen herkes ahiretinde vuslatta bulunacaktır.

Vuslat, hususen la keyfi ve la misli bir durumda Hakk’ı müşahede etme ve O’na erme şuurlanışının seyri olduğundan saidlerin ve şakilerin vuslatı karıştırılmamalıdır. Hakk’ın hakikatine müminler burada ererler ve nasiplerince müşahedededirler. Hakikate örtülü şakiler ise mahşerde hakikat ile yani Hakk’ın varlığı ile yüzleşirler. Lakin zevkte müşahedeleri olmaz.

Ayrılık ne demek? Paylaşın:
Sözlük

İlim İrfan Nefesi

Veli kulundan nuru ile tecelli eden Hakk’ın nurunun melâike tavırları olarak beliren doğuşat ve muhabbet usulünde, sohbet sofrası açması ile veli kuluna verdiği...

İlim İrfan Nefesi nedir?
Sözlük

Bitkiler ve Hayvanlar

Bitkiler ve hayvanlar kâinatta yaratılmış bir çok mahlukun burada örneklenmesinin haricinde nurdan yaratılan cennet ve cehennem meleklerinin küre-i arzda biçim ...

Bitkiler ve Hayvanlar nedir?
Sözlük

Adalet

Anlatılanlar doğrultusunda genel anlamda adalet, başta mahlukatın varoluş hakkı olarak onların ikame ve idare haklarının verilişi, süreçte mahlukatın idame hakl...

Adalet nedir?
Sözlük

Üstünlük veya Büyüklük

Herkesin kendi ilkeleri, ananeleri, temel ihtiyaçları (idare ve idame dahilinde) çıkarları doğrultusunda büyükleri var. Bir var diğer varlara varlık verdiği yö...

Üstünlük veya Büyüklük nedir?
Sözlük

Kul Hakkı

Allah’ın kuluna verdiği varoluş hakkı ihtiyaçlarının, mülkünden emeğinin karşılığı olarak kula vermesi ve Hakk’ın mülkünün kulun rızkı oluşu servetine kul hakkı...

Kul Hakkı nedir?
Sözlük

Kavil Âlemi

Melekut âlemine, melâikenin Rabb-ül Âlemin’in kudreti üzeri kuvvette olmaları ve esmalar tecellisinin sonucu bir birleri ile muhabbette olmaları sebebi ile kavi...

Kavil Âlemi nedir?
Sözlük

Mümin

Hz. Allah’ın varlığından emin, O’nu sıfat, esma ve ayetleri üzeri eminlikte müşahede eden, hanif olan abidin sıfat adıdır. Mümin, Hakk’ın varlığından emin olan...

Mümin nedir?
Sözlük

Ferid-ün Efrad

Ferid benzeri olmayan, yekta, tek anlamlarına gelse de ferid Hakk şahsının yekliği ve benzersizliğinden kinaye ahadiyet içkinliğinde Hakk şahsı için kullanılır....

Ferid-ün Efrad nedir?
Sözlük

Kafir

Örten anlamı içkinliğinde Hakk’ı ve O’nun varlık hakikatini kabul etmeyerek kendini Hakk ve hakikate örten kişiye kafir denir. Bu bağlamda kafirlik insanın fıtr...

Kafir nedir?
Sözlük

Havass İlmi

Havass hassalar, keyfiyetler ve hususiyetler anlamına gelir. Tasavvufta ilim olarak havass, manevi tesir için uzlet, riyazat veya i’tikafta okunan esma, ayet v...

Havass İlmi nedir?