Ayrılık nedir, Ayrılık ne demek?

İnsanın Hakk’tan gelerek küre-i arzda Hakk’a bilinçte örtünüşüne ayrılık denir.

Her türlü masiva ve günah hâlleri, kulun Hakk’a olan ayrılığındaki, kul ile Hakk arasındaki keyfi ve zanni olan zihni algı ve vehimlerinden ibarettir.

Kulun tevhitte değil olay ve olguların neden-sonuç ilişkileri sonucunda masivada, sebep ve vesilelerden (hadiselerden) algılayışta olarak hissiyatta vehimlenmesi (zihni düşünce) zanları ve nefsinin keyfi ihtiyaçları olan hevalarıyla aldanışta olması ayrılık hâlleridir.

Ayrılık Hakk’tan geliş, vuslat ise Hakk’a dönüştür. Her şey aslı olana rücu eder. Bu sebepten dolayı insanın Hakk’tan ayrılığının sonrasında O’na vuslatı her hâl-ü kârda, küre-i arzda veya mahşerde meşrebi ve nasibi doğrultusunda haktır.

Lakin kimisi O’na şaki olarak döner, kimisi de said olarak döner. Hakk’a ister şaki, ister said olarak dönülmüş olunsun, esma tecellisi gereği herkes vuslatta bulunur ve hususen herkes ahiretinde vuslatta bulunacaktır.

Vuslat, hususen la keyfi ve la misli bir durumda Hakk’ı müşahede etme ve O’na erme şuurlanışının seyri olduğundan saidlerin ve şakilerin vuslatı karıştırılmamalıdır. Hakk’ın hakikatine müminler burada ererler ve nasiplerince müşahedededirler. Hakikate örtülü şakiler ise mahşerde hakikat ile yani Hakk’ın varlığı ile yüzleşirler. Lakin zevkte müşahedeleri olmaz.

Ayrılık ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Zahid

Zühd üzerine dünyadan menfaatlenme ciheti ile uzaklaşmış, Hakk’a yakınlaşmak için riyazette bulunan dervişe zahid denir. ...

Zahid nedir?
Sözlük

Kâmil

Kâmil, kemâlden kinaye eksiksiz, tam, kusursuz ve mükemmel olan anlamlarına gelir. Ehil için kâmil, sufinin fıtratı gereği bağlı olduğu meşreb üzerinden Hakk’a...

Kâmil nedir?
Sözlük

İrfan

İrfan, kulun kalbinde Hakk’ın nurani tecellisi sonucu bulduğu gerçeklik bilgisinde (hikmet bilgisi) bilmenin zevkinde olduğu hikmete vakıf olma kadim bilgisidir...

İrfan nedir?
Sözlük

Ayan Olmak

Hakk’ın gaybına ait bilgi, olay ve olguların, müminin feraseti sebebi ile Hakk’ın kendisi ile yani nuru ile göstermesi, duyurması hadisesine “ayan oldu” denir. ...

Ayan Olmak nedir?
Sözlük

Teşbih

Teşbih, Hakk’ın şahsını değil, Hakk’ı sıfat, esma ve ayet tecellilerindeki fiillerinde tavırda bulunan şahıs varlık olarak müşahede etme seyrine denir. Teşbih e...

Teşbih nedir?
Sözlük

Telvin

Sufinin seyr-ü seferde Hakk’ın tecelli ve zuhuratı ve sebep ve vesile dairesinde karşılaştığı durumlara göre hâllerinin değişmesine telvin denir....

Telvin nedir?
Sözlük

Fenâ Seyri

Fenâ seyrinde kul, kulluk perdesinde Rabb-ül Âlemin’in vahidiyet seyri üzeri hakikati, kendisi ve âlemlerde müşahedededir. Ehlince fenâ seyri, kötü ahlaktan yan...

Fenâ Seyri nedir?
Sözlük

Üstünlük veya Büyüklük

Herkesin kendi ilkeleri, ananeleri, temel ihtiyaçları (idare ve idame dahilinde) çıkarları doğrultusunda büyükleri var. Bir var diğer varlara varlık verdiği yö...

Üstünlük veya Büyüklük nedir?
Sözlük

Niyet

Kulun kıble edindiği Hakk’a, bütün amellerinde Hakk için olması fikri ile sireten yöneliş durumudur....

Niyet nedir?
Sözlük

Hazret

Huzurdan kinaye kurbiyet bulmuş, hürmet maksadı ile büyüklere hitaben söylenen veya verilen ünvandır.Lakin hazret hazırdan kinaye Hakk’ın kalıcı bir melâike tav...

Hazret nedir?