Ayrılık nedir, Ayrılık ne demek?

İnsanın Hakk’tan gelerek küre-i arzda Hakk’a bilinçte örtünüşüne ayrılık denir.

Her türlü masiva ve günah hâlleri, kulun Hakk’a olan ayrılığındaki, kul ile Hakk arasındaki keyfi ve zanni olan zihni algı ve vehimlerinden ibarettir.

Kulun tevhitte değil olay ve olguların neden-sonuç ilişkileri sonucunda masivada, sebep ve vesilelerden (hadiselerden) algılayışta olarak hissiyatta vehimlenmesi (zihni düşünce) zanları ve nefsinin keyfi ihtiyaçları olan hevalarıyla aldanışta olması ayrılık hâlleridir.

Ayrılık Hakk’tan geliş, vuslat ise Hakk’a dönüştür. Her şey aslı olana rücu eder. Bu sebepten dolayı insanın Hakk’tan ayrılığının sonrasında O’na vuslatı her hâl-ü kârda, küre-i arzda veya mahşerde meşrebi ve nasibi doğrultusunda haktır.

Lakin kimisi O’na şaki olarak döner, kimisi de said olarak döner. Hakk’a ister şaki, ister said olarak dönülmüş olunsun, esma tecellisi gereği herkes vuslatta bulunur ve hususen herkes ahiretinde vuslatta bulunacaktır.

Vuslat, hususen la keyfi ve la misli bir durumda Hakk’ı müşahede etme ve O’na erme şuurlanışının seyri olduğundan saidlerin ve şakilerin vuslatı karıştırılmamalıdır. Hakk’ın hakikatine müminler burada ererler ve nasiplerince müşahedededirler. Hakikate örtülü şakiler ise mahşerde hakikat ile yani Hakk’ın varlığı ile yüzleşirler. Lakin zevkte müşahedeleri olmaz.

Ayrılık ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Vahdet-i Kusud

Kasıd kasd eden, niyet eden ve isteyen anlamlarına gelir. Kasıddan kinaye kusud niyetler, ayrıştırmalar mânasında kullanılır. Vahdet-i Kusud, Hakk Teâla’nın mah...

Vahdet-i Kusud nedir?
Sözlük

Üveysi

Hakk’a talip bir insanın biat ettiği piri olmadan melekler tarafından veya zamanın büyük pirleri tarafından batınen yetiştirilmesine üveysilik denir. İslamda i...

Üveysi nedir?
Sözlük

Tarik-i Küfr

Küfür örtme mânasına gelir. Tarik-i küfr hakikate ait bazı bilgilerin, ehli olmayanların anlamaması, ehli olanların ise hem biatındaki imanlarının sınanması hem...

Tarik-i Küfr nedir?
Sözlük

Mücerredlik

Halis, saf ve katışıksız olmaktan kinaye tek başına, soyutlanarak yalnız olmaya mücerredlik denir. Bazı sufiler mücerredliği Hakk’ın tekliği sebebi ile teklikte...

Mücerredlik nedir?
Sözlük

Nur

Hakk’ın dirilik ve şuur özdeşliğindeki yek vücud olan ve yek vücud hareket eden nokta-i melâike varlık hâline nur denir. Başka bir deyişle, kuantum düzeyinde he...

Nur nedir?
Sözlük

Budela

Budela, halk arasında mecnun gibi görünen saf ehile denir. Bu veliler emir ve yasaklardan mesul olmayan, Hakk’ın nazarı üzerlerinde bulunan, Hakk’ın kalben saf...

Budela nedir?
Sözlük

Vera

Vera, fark melekesinin kuvveti oranında sufinin vicdan melekesi neticesinde Hakk’a ulaşmaya engel her türlü şüpheli ve bilmediği olay ve olgudan çekinmesine seb...

Vera nedir?
Sözlük

Fikir

Fikir kulun mâna melekesi ve irade melekesi ile belli bir görüşe sahip olmasına denir. Kulun Hakk’ı fikretmesi ise kulun bilme iradesi doğrultusunda manâ melek...

Fikir nedir?
Sözlük

Kul Hakkı

Allah’ın kuluna verdiği varoluş hakkı ihtiyaçlarının, mülkünden emeğinin karşılığı olarak kula vermesi ve Hakk’ın mülkünün kulun rızkı oluşu servetine kul hakkı...

Kul Hakkı nedir?
Sözlük

Kötü Ahlak

İnsanın fıtratının gayesi dışında kendisini Hakk’a örten, kendisine zulüm ettiği her türlü günah ve masiva hâllerine inad, şımarlıklık ve yalan vb üzeri tavırla...

Kötü Ahlak nedir?