Eşya nedir?

Hakk’ın kendi nuru ile tecellisi sonucu (sünnetullah üzeri) var ettiği mahlukatının bir birlerinin varoluşunun nesnesi olmaları ve Hakk ile var olan mahlukattan Hakk’ın varlık seyrinde (ahlakullah seyri) tecelli etmesinin nesnesi olmaları durumuna eşya denir.

Ayrıca kulun Hakk’ı iman doğrultusunda, mahlukatın mevcudiyeti üzerinden müşahede etmesi ve O’na ermesine araç, vesile edilmesi sebebi ile mahlukat eşya seyrindedir.

Bütün kâinat insana binek olmuşi yeter ki Hakk’a varsın diye. Bu babta “Kâinatı insan için, insanı kendim için yarattım” hadis-i kudsisini belirtmek gerekir.

***

Kapı mahiyetinde insan berzah-ı kebirdir. Eşya tabiatı ile insan, eşref-i mahlukattır. Hakk’ın bilinmeklik, halifelik, ibadet iradesinin ereğinde bulunan insan, Hakk’ı iradesi üzeri hizmette bulunarak O’nun tecellisi ve zuhûrunda müşahedesinin ve yaşanmasının kıvamında halk edilişinin fıtratı ile ahsen-i takvimdir.

Bütün kâinat insanın Hakk’a varmasına araç olduğu gibi, insan üzerinden, insanda Hakk’ın sıfat, esma ve ayetleriyle tafsilatı ile cem’de tecelli ederek küre-i arzda zuhûr etmekte olması sebebiyle Hakk’a rücu etmesi mahiyetinde aslı olan Hakk’a döner ve yükselir.

Bunun içindir ki kâinatın miracı insana, insanın miracı ise Hakk’adır. Her şey bu âlemde insan olabildiği kadarı ile Hakk olan aslına döner.

Kapı olan insanın azaları dahilinde üç yüz altmış altı adet nur tecellisi olan merkeze de kapı denlmiştir. Başka bir deyişle insanda üç yüz altmış altı tane enerji merkezi bulunur da diyebiliriz.

İbadet (zikir dahilinde) ve riyazat ile azalarda sükût, azalarda Hakk’ın nurunun tecellisi içindir. Hakk nurunun tecelli ettiği bu kapılar; beyin, kalb (et olan azamız anlamında), el ayaları, ayak ayaları, gözler, ense, başın üstü vb diğer azalarımızdır. Hakk nurunun azalarımızda hususen tecelli etmesi için azalarımızın sükutu şarttır.

Velayet ehli, Hakk nurunun azalarında tecelli ettiği kadar meşrebleri gereği velayet hâllerinde (feraset, tasarruf, müşahede vb) seyir ederler.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Eşya ne demek? Paylaşın:

Sözlük

İlim

İlim bilmenin soncucunda edinilen bilgidir. Hakk Teâla için ilim, bilmenin sonucunda edindiği bilgi değil, diriliğinde zatıyla bildiği şeyi halk edişidir. Bu s...

Sözlük

Şefaat

Af için vesile olmaya şefaat denir. Lakin şefaat kulun şevkat ve merhametinden dolayı Hakk’ın kuluna bağışlama hakkı vermesidir. Bu da kulun Hakk’tan aldığı nur...

Sözlük

Kutb-ül Ferasi

Ferasetten kinaye olarak kutb-ül ferasi, feraseti ile mâna zevkinin doruğunda seyr eden eden, her an ilhamatlar, doğuşatlar ile varidat seyrinde olan yakin mert...

Sözlük

Şeriat

Şer emir ve yasaklar gibi hükümleri yerli yerine koymak, bir konuyu kendi bağlamında açmak, anlamlandırmak, başka hükümler doğrultusunda emir ve yasakların sını...

Sözlük

Nefes

Kabz ve bast tecellilerinde, kulun Hakk ile varlık bulmasına sebep her türlü tecelliye nefes denir. Nefes iki hâl üzeri gerçekleşir. Bunlar; Hakk bir taraftan ...

Sözlük

Nizam

Nizan, sıra, dizi, düzen, gereğine göre yapılmış kanun anlamına gelir. Ehli tarafından nizam, Hakk’ın kâinattı idare ve idame edişinde sünnetleri (yasaları) do...

Sözlük

Emir Âlemi

Hakk’ın hüküm ve icra emrinde melâike tavrında bulunarak mevcudatı ikame, idare ve idame ettiği nurani tecelli bütününe emir âlemi denir. Emir âlemi arş-ı alâ,...

Sözlük

Berzah

İki durum arası geçit olan tecellilere denir. Kapı hükmünce bütün âlemler ve mertebeler Hakk’a varmanın ve Hakk’ı müşahede etmenin nesneleridirler. ...

Sözlük

Meczub

Sufi dilinde meczup, yalnız yaşayan, dünyadan gaib Hakk’ın veli kullarına denir. Bu anlamda her mecnun meczup değildir. Mecnunlar ve meczublar, iman-ı gaybide ...

Sözlük

Bast

Bast açma, yayma, gemişletme anlamlarına gelir. Kulun dünyevi ve manevi dertlerinden yana ferahlaması, nurani tecelli sonucunda ise şevk, aşk, zevk, irfan, fera...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.