Sükût (Samt) nedir, Sükût (Samt) ne demek?

Susma, konuşmama anlamına gelen sükût, sufiler için sıdkiyetin bir hâli olup ilahi emir ve yasaklara karşı itâat etme, haramlardan ve masivadan uzaklaşarak, azalarda ve kalbte sükûnete varma hâlidir.

Sükûtun sonucu mühâdaradır (muhâzara/ huzur).

Her bir insan azasının ayrı bir günahta kullanılması ve masivada bulunması durumu vardır. Mideye oburluk ve haram lokmanın girişi, gözün hakkı dışında şehvet, açgözlülük (tamah) ve haince bakışlarda, elin ve dilin küfür ve öfke sonucunda bozgunculukta, elin kişinin hakkı dışında olan malı gasp etmesinde kullanılması vb örnek gösterilebilinir.

Her bir insan azasının nefs terbiyesi sonucunda gereğinin dışında kullanılmaması, günah ve masivadan yana sükûta erilmesidir. Bu da insan azalarının hâli olan işlevsel kelamlarında hakları üzeri işleyişlerinde sükût etmeleridir.

Sükût, aklen feraset ile Hakk’ı müşahede etmenin de zorunluğudur.

Sükûtu Hakk huzurunda kâmil olmayanın Hakk’ı müşahede etmesi söz konusu değildir. Sükût Hakk huzurunda bulunmanın yani muhâdarada bulunmanın edep hâlidir.

Hakk huzurunda bulunan veya Hakk’ın huzurunda bulunmayı bir mürşid-i kâmil yanında bulması ile edinen bir derviş için sükût, kendi iradesi ve akli zanlarından soyunarak, Hakk’ın iradesi veya iradesi mürşid-i kâmilin iradesinde tecelli eden Hakk’ın iradesinde sonlanmasına ayrıca Hakk’ın hakikat beyanları ve mürşid-i kâmilin üzerinde dili olduğu veli kulundan beyanlarında düşünce zanlarının kalbine ağır gelmeden sonlanmasına denir.

Dervişin ibadet ve riyazat ile azalarını ahlakında sükût ettirişi muhâdara için gereklidir. Böylesi sükûtun sonucu tecellide değil zuhûrda Hakk’ı müşahedeye sebeptir. Dervişin her türlü muhâdara hâli, sükût ile günah ve masivaya örtünerek huzurda bulunuşudur.

Dervişin ibadet ve riyazat ile azalarını ahlakında sükût ettirişi mühâdara için gereklidir. Lakin böylesi sükût, kulun azalarının nur kapıları olması sebebi ile Hakk’ın nuru ile kulun azalarından tecelli etmesi için gereklidir.

Sükût (Samt) ne demek? Paylaşın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Ebdal

Ebdal, abidden kinaye Hakk’a hizmetçi kula denir. Böylesi erenler derviş tabiatlı olup her an, Hakk’ın nurunun sevk edişi ile ihlasta Hakk’a hizmeti gözler ve ...

Ebdal nedir?
Sözlük

İslam

İslam, islam olanın Hakk varlığını kabulü ile, niyetinde ihlâs ile, amelinde Hakk için, akıbetinde hayır ile karşılık gördüğü dindir. İslam olan, başlangıçta Ha...

İslam nedir?
Sözlük

Nur

Hakk’ın dirilik ve şuur özdeşliğindeki yek vücud olan ve yek vücud hareket eden nokta-i melâike varlık hâline nur denir. Başka bir deyişle, kuantum düzeyinde he...

Nur nedir?
Sözlük

Zühd

Dünya işleri ve menfaatlerinden uzaklaşarak sufilerin nefsani arzu ve isteklerinden kurtulmaya çalışmaları ve kendilerini ibadete vermelerine zühd denir. Bu ba...

Zühd nedir?
Sözlük

Meleke

Tecrübe sonucu edindiğimiz kabiliyet olarak kullanabildiğimiz bilgi ve bunun haricinde bizde oluşan veya önceden varolan yetilerimize ve bizi yönlendirici hâlle...

Meleke nedir?
Sözlük

Pir

Üstad mânasına gelen pir, seyr-ü seferi sonucu hatm-i meratip etmiş, Hakk’a yetiştirebilme kabiliyeti bulunan Hakk yolu üstadına denir. Pir, mürşid ve mürşid-i ...

Pir nedir?
Sözlük

Dehr

Dehr zaman, devir, çağ anlamlarına gelir. Ehli için dehr, insan ile vakit farkındalığı oluştuğundan dolayı insanın zaman varlığı olduğu anlamında kullanılır. Bu...

Dehr nedir?
Sözlük

Nücema

Necim yıldız anlamına gelir. Dinin nüceması dinin yıldızları olarak, dine imam düzeyinde hizmetleri ile, hizmetlerinde Hakk’ı bulan velayet ehline denir. Bu eh...

Nücema nedir?
Sözlük

Yakinlik (Kurbiyet)

İbadetin sonucu olarak arınmış bir kalb ile Hakk’ı, imanı doğrultusunda müşahede etmenin ve O’na ermenin ve manevi yakinliğin hâl durumlarıdır....

Yakinlik (Kurbiyet) nedir?
Sözlük

Şefaat

Af için vesile olmaya şefaat denir. Lakin şefaat kulun şevkat ve merhametinden dolayı Hakk’ın kuluna bağışlama hakkı vermesidir. Bu da kulun Hakk’tan aldığı nur...

Şefaat nedir?