Halifetullah nedir?

Allah’ın (c.c.) ilahi sıfatlarının insanda subuti sıfatları temelinde esma ve ayetlerin kişilikte karakterize olması ile insanın O’nun varlık tavırları üzeri yaşaması sebebi ile O’nun küre-i arzda iz düşümü de diyebileceğimiz misali olması ile insana genel anlamda halifetullah denir.

İnsan, Hakk’ın kendisinin ahadiyet sırrı sebebi ile bilinmeyi murad etmesinden dolayı, Hakk’a hizmet etmenin ibadetinde bulunarak Hakk’ın halifesi olması için yaratılmış ne-için'liğinde, iman melekesi ile Hakk’ı bilmeye çalışan Hakk’a hizmet ibadetinin sonucu olarak Hakk’a yakin gelişi ile Hakk’ın ulvi sıfatları üzeri yaşayarak O’nu kendinde kendi olarak kendi ile Ben olan Benliğinde bulmanın seyr-i seferi için yaratılmıştır.

İman melekesi ile insanda iman, imanın şartlarında biçimlenir. Bunlar, Allah’a ve O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, hayır ve şerrin O’ndan olduğu bilinci ile kadere ve kazaya ve öldükten sonra dirilmeye (ba’s-ü ba’d-el mevt) inanmaktır. İslamın iman şartlarının ilk beşini Allah’ın vahidiyet sıfatı dâhilinde anlarsak, öldükten sonra dirilmeye iman ile beraber imanın şartları ikidir diyebiliriz.

Sözlük

Şeytanlık

Hakk’ın varlığını veya iradesini kabul etmeyerek, Hakk’ın olay ve olguları yaratışının hikmetine şımarma, inat ve yalanlama ile örtünme ahlakıdır. Şeytanlık bu ...

Şeytanlık nedir?
Sözlük

Salât

Salât, Hakk’a ihsan sonucu yönelerek O’na rağbetle yapılan dua, zikir ve yalvarışa denir. Şeriatte salât, beş vakit Hakk’a yönelerek zikir ve dua ile Hakk’a ib...

Salât nedir?
Sözlük

Miraç

Kulun, gece hükmündeki eşyanın tabiatına ve özdekçi bakışımdan, hüzün ve aşk ile Hakk’a yukarıda anlatılan mertebeler (mahşer, sırât, cehennem, cennet vb) üzeri...

Miraç nedir?
Sözlük

On İkiler

On ikiler, füyuzattan sorumlu velilerdir....

On İkiler nedir?
Sözlük

Vahdet-i Kusud

Kasıd kasd eden, niyet eden ve isteyen anlamlarına gelir. Kasıddan kinaye kusud niyetler, ayrıştırmalar mânasında kullanılır. Vahdet-i Kusud, Hakk Teâla’nın mah...

Vahdet-i Kusud nedir?
Sözlük

Tevhid

Vahidten kinaye ile birleme mânasına gelen tevhid, bir olan Hakk’ı bütünde, bütûnda olan varlık olarak mevcudiyetindeki seyri üzeri fiilde müşahede etmektir. T...

Tevhid nedir?
Sözlük

Feyz-i Mukaddes

Sufilerin, kâinattaki feleklerin döngüsü üzerinden Hakk’ın sebep ve vesileler dairesinde tecellisi seyrinin ilm-i huzuride belirmesi ile ciraç seyrinde bulunuşl...

Feyz-i Mukaddes nedir?
Sözlük

Cûş

Salikin kimi zaman muhabbet hâli sebebi ile kimi zaman ise cehri (sesli) yapılan zikirler sebebi ile içi içine sığamıyormuşcasına coşkunluk göstermesi hâllerine...

Cûş nedir?
Sözlük

Mizan

Mizan terazi, ölçü anlamına gelir. Ehli tarafından mizan, Hakk’ın kâinatı belli bir ölçü üzeri kader ve kazada ikame, idare ve idame etmesi sıfatına işareten k...

Mizan nedir?
Sözlük

Bast

Bast açma, yayma, gemişletme anlamlarına gelir. Kulun dünyevi ve manevi dertlerinden yana ferahlaması, nurani tecelli sonucunda ise şevk, aşk, zevk, irfan, fera...

Bast nedir?