Halifetullah nedir, Halifetullah ne demek?

Allah’ın (c.c.) ilahi sıfatlarının insanda subuti sıfatları temelinde esma ve ayetlerin kişilikte karakterize olması ile insanın O’nun varlık tavırları üzeri yaşaması sebebi ile O’nun küre-i arzda iz düşümü de diyebileceğimiz misali olması ile insana genel anlamda halifetullah denir.

İnsan, Hakk’ın kendisinin ahadiyet sırrı sebebi ile bilinmeyi murad etmesinden dolayı, Hakk’a hizmet etmenin ibadetinde bulunarak Hakk’ın halifesi olması için yaratılmış ne-için'liğinde, iman melekesi ile Hakk’ı bilmeye çalışan Hakk’a hizmet ibadetinin sonucu olarak Hakk’a yakin gelişi ile Hakk’ın ulvi sıfatları üzeri yaşayarak O’nu kendinde kendi olarak kendi ile Ben olan Benliğinde bulmanın seyr-i seferi için yaratılmıştır.

İman melekesi ile insanda iman, imanın şartlarında biçimlenir. Bunlar, Allah’a ve O’nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, hayır ve şerrin O’ndan olduğu bilinci ile kadere ve kazaya ve öldükten sonra dirilmeye (ba’s-ü ba’d-el mevt) inanmaktır. İslamın iman şartlarının ilk beşini Allah’ın vahidiyet sıfatı dâhilinde anlarsak, öldükten sonra dirilmeye iman ile beraber imanın şartları ikidir diyebiliriz.

Halifetullah ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Derya Kurmak

Erenlerin kâinattaki ay, ateş, su, resim veya parlak ve düz objeler üzerinden ilm-i havassta zikirleri üzeri irade ettiklerinin kader ve kazasını görmeye çalışm...

Derya Kurmak nedir?
Sözlük

Kader - Kaza

Mevcudatın halk edildikleri mertebelerinde, değişmez hâllerinde değişen varoluş ölçülerine kader denir. Yani her var, varolduğu nitelik ve nicelik durumuna göre...

Kader - Kaza nedir?
Sözlük

Gaybet

Sekrin fazlalığı, muhabbetin fazlalığındandır. Sekr hâlinde bulunan salikin ya sekrin cûşlarında ya da müşahede cezbesinde iken eşyanın kendisinden gayb oluşu, ...

Gaybet nedir?
Sözlük

Vera

Vera, fark melekesinin kuvveti oranında sufinin vicdan melekesi neticesinde Hakk’a ulaşmaya engel her türlü şüpheli ve bilmediği olay ve olgudan çekinmesine seb...

Vera nedir?
Sözlük

Himmet

Kulun eziyet ve sıkıntılarında gına veya buğz ve kabz hâllerinde kendinden iradi olarak veya ilahi bir tecelli sonucunda bütün kuvveti ile Hakk’a yönelmesine ya...

Himmet nedir?
Sözlük

Ocak

Ocak, ateş yakılan korunaklı yer anlamına gelir. Anadolu erenlerine, hak erenler olarak himmet adına sığınılması veya Hakk’a şevk ateşinin yakılmasından kinaye...

Ocak nedir?
Sözlük

Soğurtmaç

Soğurtmaç, kavramsal olarak tasavvufta kullanılan bir sözcük olmasa da Hakk’ın hâtır mahiyetinde, ayan-ı sabitelerin mevcudiyetinin mekaniğini işareten buyurduğ...

Soğurtmaç nedir?
Sözlük

Peygamberler

Peygamberler, bulundukları mertebenin melâikelerinin kendi üzerlerinde meleke oluşlarının ve bu meleke hâli üzeri insanın Hakk’a yükselişinin basamakları olarak...

Peygamberler nedir?
Sözlük

Tekye

Tekye dayanılan, sığınılan yer demektir. Dergahtan kasıt pirin gönlü olmasından dolayı hem pir evi olan hem de taliplerin ibadet (zikir, farz ibadetler vb) ett...

Tekye nedir?
Sözlük

Adalet

Anlatılanlar doğrultusunda genel anlamda adalet, başta mahlukatın varoluş hakkı olarak onların ikame ve idare haklarının verilişi, süreçte mahlukatın idame hakl...

Adalet nedir?