Şükür nedir, Şükür ne demek?

Hakk’ın kuluna verdiği minetlere karşı kulun memnunluk hâli üzeri Hakk’a minnet hissiyatı ile şükranda bulunması şükürdür.

Şükür, Hakk’ın verdiği maddi ve manevi her türlü rızkın Hakk’tan olduğunun bilinci ile El-Rezzak esması üzerinden Hakk’a minnette olarak tevhidde bulunmaktır.

Rızık Hakk’tandır. Rızkımızı verenin Hakk olduğunu bilmek, şükrün başıdır. Rızkın verilmesine karşı sirette minnet duymak şükrün gereğidir. Verilen rızkı, Hakk’ın razı olduğu doğrultuda hayır üzeri ihtiyaçlı olanlarla paylaşmak, şükrün amelde ibadet olarak görülmesidir. Kulun, verilen rızka minnetini dilde sunuşu şükrün dilde gösterilmesidir.

Şükür, kulun rızkının Rabb tarafından verildiğini tasdik etmesi olduğu içindir ki tevhid seyridir.

Sufiler için şükür, Hakk’ın verdiğini O’nun için, O’nun uğrunda, mal ve servet ise hayırda harcayarak, ilim ise hayırda kullanarak, beden ise bir ömür boyu ibadette (hizmette) bulunarak, dert ise sebat ile sabır ederek, feda-i nefs ve feda-i can ile hayır ve cömertlikte yaşamaktır. Böylesi şükür fütüvvet ehlinin şükrüdür.

Müslimlere “siz nekadar az şükrediyorsunuz” (Mülk, 23) ayetindeki uyarı hitabını, dilde minnet etmenin şükrüde yeterli olmadığının söylevi olarak anlamak gerekir. Şükür ehli hizmet ehlidir. Hakk’a hizmetleri ile bir ömür boyu şükürdedirler.

Minnet ile kalbte, dil ile kâlde, hizmet ile amelde şükür eden bir kulun rızkına Hakk kefildir.

Sufiler dünya nimetlerinden daha çok islam olarak tasavvuf yolunda verilen manevi hâl, mertebe ve makamlara şükür ederler. Bu şükür hâlin ise Dünya nimetini Allah için hizmette harcamaları ile bulurlar. Dünyalığından Hakk için harcamayan, şükrün manevi minnet tadından nasiplenemez. Tasavvuf yolunun nimetlerinden de habersizdir. Şükür, Hakk’ın kullarına verdiği hayırlara karşı kulun ahd-ü vefasıdır.

Rahman suresinde Rabb-ül Âlemin’in verdiği rızıkları anlatışında ve mealen “Rabbinizin hangi nimetini inkar edeceksiniz” (Rahman, 59) söylevi ile aslında sizler Rabbinizin size nimet verdiğini şükür ile tasdik etmeyecekmisiniz, size verene şükür ederek ahd-ü vefada bulunmayacakmısınızın söylevindedir.

Hakk’ın bizden beklediği bir ahd-ü vefadır.

Yok idik, var edildik, şu an da Hakk ile varız. Varlıkta mevcud oluşumuza şükr etmenin ölçüsü yoktur. Hiçbir şükür Rabb’in bizi mevcud kılışına karşılık gelemez. Hakk’a şükürde aciz düşmek de şükürdendir. Şükürde aciz kalışımız hakkı ile şükredişimiz olur. İnşallah.

Şükür ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Ahlak

Ahlak, hulkiyetle alakadar olarak, varlıkların fıtratları doğrultusunda varoluşları ve varoluşlarının fıtratları doğrultusunda mevcudiyetleri oranında varoluşsa...

Ahlak nedir?
Sözlük

Sübhan

Sübhan, sübuhdan kinaye noksansız sıfatları ile tesbih edilen demektir. Erenler bu kavramı Hakk’ın varlığının kudsiyeti ile tenzihte bulunarak, O’nu noksansızl...

Sübhan nedir?
Sözlük

Nefes

Kabz ve bast tecellilerinde, kulun Hakk ile varlık bulmasına sebep her türlü tecelliye nefes denir. Nefes iki hâl üzeri gerçekleşir. Bunlar; Hakk bir taraftan ...

Nefes nedir?
Sözlük

Şe’n (Tavır)

Her şey Hakk’ın tecellisindeki varlık seyri biçimleridir. Hakkın varlık seyrinde melâikeleri üzeri sıfat, esma ve ayet biçimlenişlerinde tavırlarda Her şey Hakk...

Şe’n (Tavır) nedir?
Sözlük

Tertil

Tertil, muvafık ve yerli yerinde anlamlarından kinaye güzel, uygun ve latif konuşma anlamlarına gelir. Lakin düşüne, düşüne, yavaş, yavaş anlayarak okumak, beya...

Tertil nedir?
Sözlük

Ferdi Hikmet

Ferd tek, bir, yekta anlamlarına gelir. Bu doğrultuda ferdiyet kişinin şahsı ile alakadar olarak tavırları dahilinde biricikliği için kullanılır. Bu bağlamda f...

Ferdi Hikmet nedir?
Sözlük

Alem-i Kebir

Bütün mahlukatın kendi ahlakında karakterize olması, Hakk şahsının nuruyla ve nurdan halk ettiği ruh üzerinden tecelli etmesi, Hakk’ın ilahi sıfatlar ile tecell...

Alem-i Kebir nedir?
Sözlük

Acı (Elim)

Kalbe ve bedene ağır gelen, yanış içeren sıkıntılı duruma acı denir. Acı beden ve kalbte, acziyetimiz ve çaresizliğimiz ile yüzleştiren, varoluşumızı hissettire...

Acı (Elim) nedir?
Sözlük

Miraç

Kulun, gece hükmündeki eşyanın tabiatına ve özdekçi bakışımdan, hüzün ve aşk ile Hakk’a yukarıda anlatılan mertebeler (mahşer, sırât, cehennem, cennet vb) üzeri...

Miraç nedir?
Sözlük

Mücahid

Mücahid mücadeleyle cihad edene denir. Fıkıhen, din düşmanları ile savaşanlara denir. Lakin mutasavvıflar için mücahid “Her yüz senede bir Allah dinine hizmet ...

Mücahid nedir?