Tövbe (Tevbe) nedir?

Kulun işlediği günah ve yaşadığı masiva durumlarından, pişmanlık üzeri niyette Hakk’a rücu etmesi amelde işlediği günah ve masivalara dönmemek için azm etmesine tövbe denir.

Sufiler tövbeyi tasavvuf yoluna girmek olarak anlamlandırırlar. Çünkü avam ehli olan kişinin havas ehli olan erenler meclisine girişi ve azmidir ki kişiyi ahlaken günahtan ve masivadan kurtarır.

İnsanın terbiyesi insanladır. İnsan iyilerin, sıddiklerin, fetâların, kudret aynası olan insan-ı kâmillerin meclisinde ahlaken günahlarının kefaretini vererek masivadan uzaklaşarak tövbede bulunabilir. Lakin insan terbiye olmadan günah ve masivaya dönerek tövbesini de bozabilir. Sufiler için, her tövbe bozuşunun sonucunda pişmanlıkta tövbe ile Hakk’a sığınarak O’na rücu şarttır.

Her tövbe Allah katında kabul edilebilir. Lakin tövbenin kabulü, tövbe edenin tövbesini bozmayacağı anlamını taşımaz.

Tasavvuf, bir ömür boyu günah ve masivadan tövbe ederek, kulun tövbesinin azminde takva üzeri yaşamasıdır.

Tövbeye sebep Hakk’tan korkmak ve Hakk’ı sevmektir. Kimi zaman toplumsal sorumluluklar sebebi ile de günah hükmündeki amellere tövbe edilebilinir.

Tövbenin kabulü pişmanlık ve nasuh hâller üzeri Hakk’a reca ile yönelmekle mümkündür. Nasuh bir kalb ile yani pak ve temiz niyetle ihlas ile kararlı olmak tövbenin kabulü, pişmanlıktaki yanış günahın kefareti olarak günah ve masivadan arınmak ve reca ile tövbede azmetmek, Hakk’a esma-i hassımız üzeri vuslat için gereklidir.

Tövbeden maksat, kulun Hakk’a şerrden pişman olarak yükselmesidir. Tevbe Hakk’a dönüştür. Bu dönüşte kul, Hakk’ı sığındığı mevlası olarak manen var kılmanın dönüşündedir.

Kul için tövbe hata ve günahlarından yana Hakk Teâla’ya yönelişi olarak dönüşüdür. Hakk için ise tövbe kendine tövbe ve dua ile yönelerek dönen kullarına Rabb, Mevla, Afüvv, Gaffar, Gafir vb. esmalarının tavırları üzeri yönelen anlamını taşır.

Tasavvuf Sohbetlerimizi ücretsiz dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Tövbe (Tevbe) ne demek? Paylaşın:

Sözlük

Ahadiyet

Hakk’ın şahsı ile vücud olarak tek varlık oluşudur. Bu sebepten dolayı Hakk şahsı ile vücudta mutlak varlıktır. Bu da yanında kimse bulunmadan, varlığı ile kaim...

Sözlük

Makam-ı Mahmud

Mahmud, methedilmiş, övülen anlamına gelir. Makam-ı Mahmud ise Muhammediyetin akibeti olarak, Ahmediyete terfi edişidir. Ahmediyet, Şahs-ı Ahad’ın hakikati ile...

Sözlük

Hürriyet

Hürriyet hakların özgürce yaşanmasıdır. Bu bağlamda hürriyete özgürlük der isek eğer “Özgürlük, kazanılan hakların yaşanmasıdır”. Böyle tanımlanır ise eğer özgü...

Sözlük

İlim Kudret Nefesi

Veli kulundan nuru ile tecelli eden Hakk Teâlâ’nın kuluna, nurunun melâike tavrı ile verdiği, olaylara, olgulara tesir edebilme, onları değiştirebilme, başka bi...

Sözlük

Yakinlikte Müşahede Mertebeleri

Yakinlikte müşahede bulma seyri mümin bir kul için ilm-el yakin ile iman-ı gaybide başlar; ayn-el yakin ve hak-el yakin olarak iman-ı şuhudide devam eder. 1) İl...

Sözlük

Mesih

Mesih, bir şey üzerinden el yürüterek mesh eden, bir şeyden bulunduğu durumu gideren anlamına gelir. Hz. İsa’nın mesih oluşu ise: 1) Eşyanın tabiatına Allah’ın...

Sözlük

Kâmil

Kâmil, kemâlden kinaye eksiksiz, tam, kusursuz ve mükemmel olan anlamlarına gelir. Ehil için kâmil, sufinin fıtratı gereği bağlı olduğu meşreb üzerinden Hakk’a...

Sözlük

Gayb

Yukarıda anlatılan doğrultuda Allah’ın gayb oluşunu anlamlandırırsak, algı düzeyinde sünnetullah sebebi ile eşya ve eşyanın tabiatına şahid olduğumuzdan dolayı ...

Sözlük

Riyâzat

Bedende Hakk nurunun tecellisi, nefsin Allah’ın ahlakı ile ahlaklanması, aklın daha rahat tefekkür edebilmesi, nefsin riyada kırılarak Hakk’a rücu etmesi için b...

Sözlük

Mürşid-i Kâmil

Esma-i hassının bekâ seyrinde Hakk’ın üzerinde ilahi sıfatları ile tecelli ettiği, peygamber varisi olan, muhabbet ve hizmetinde ferasetinin yetkinliği ve tasar...

Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.