İbadet nedir, İbadet ne demek?

İbadet, ibadet edilenin iradesini yerine getirilmesi için, ibadet edilene sonuçta hizmet etmektir.

Hizmet Hakk’ın iradesinin yerine getirilişidir ki bu açıdan iki nüktede anlam kazanır. Bunlar, Allah’ın irade buyurduğu islamın şartlarındaki ibadetler ve Allah’ın irade buyurduğu iman şartları doğrultusunda öldükten sonra dirilmeye imanın ilkesel bakışımı ile Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmanın dirilişinde ahlak üzeri ibadette bulunmaktır.

Allah’ın ahlakı üzeri ibadette olmak “Ben yeryüzünde bir halife yaratırım” (Bakara, 30) ayetinde belirtilen halifeliğe, iman melekesi ile asli varlığımız olan Hakk’ın sıfat, esma ve ayet tavırları üzeri yaşayarak yakinlik bulmamız ile devinişimizdir. Bu bağlamda hizmettir (ibadet) ki gayretimizin sonucu olarak Hakk’a yakinlik bulmamıza araçtır.

Her insan, sıfatı gereği cüzi düzeyde Hakk’ın sıfatı, esma ve ayetleri üzeri yaşayan olarak hakkınca halifetullahtır. Lakin hem islamın şartları doğrultusunda ibadette olarak hem de ahlak ibadetinde bulunarak ve bu ibadetlerimizde riyazet, edep ve erkân dâhilinde fazlası ile ibadette bulunmakla Hakk’a hususen yakin gelmemiz sonucunda küre-i arzda O’nun hususen halifesi oluruz.

Cömertlik, merhamet, iyilik, yiğitlik (feta), insanlara hizmet etmek, tevazu vb manevi hâller ahlakın ibadet dairesindedir. Ahlak ibadetinde Hakk’ın ulvi sıfatlarını kendimizde yaşantılamamız sebebi ile halifetullah oluruz.

İbadet ne demek? Paylaşın:
Sözlük'de arayın:
Bu web sitesi İstanbul Tevhid Okulu tarafından kurulmuştur.
Sözlük

Kırklar

Kırklar, zamanının insanlık içindeki ahlak direkleridirler. Rivayetlere göre on sekiz veya yirmi tanesi kadın erenlerdendir....

Kırklar nedir?
Sözlük

Bereket

Bereket bolluk, çokluk anlamına gelir. Tasavvuf ehli bereket silsilesi üzeri el tutma ile silsileden gelen feyz bolluğunun pirden, pirin muhabbeti coşkunluğund...

Bereket nedir?
Sözlük

Feda-i Nefs

Kulun mümin olarak ben merkeziyetçi doğrultuda menfaatçi olmadan Hakk için, O’nun dini ve O’nun sevdiği mümin kardeşleri için kendi nefsinin heva ve zannlarında...

Feda-i Nefs nedir?
Sözlük

Zi’n Nureyn

Burada hususen sıddikiyet ve velayetin farklı hâlleri üzeri cem’ edildiği zi’n nureyn mertebesine deyineceğim. Can ve mallarını Hakk’a hizmet için Hakk’a muhab...

Zi’n Nureyn nedir?
Sözlük

Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair

İslam düşünce tarihinde evvela siyasi düzeyde daha sonra ise zevki düzeyde Kur’an’ı kerîm’in hâlik ya da mahluk olması üzerine bir çok görüş bildirilmiştir. Lak...

Kur’anın Mahluk veya Hâlik Oluşuna Dair nedir?
Sözlük

Rical-i Gayb

Yukarıda anlatılan erenlere ricâl-i gayb erenleri denir. Bu erenler ulvi ve nurani mevki sahibi (ricâl), herkes tarafından bilinmeyen (gayb) erenlerdir. Kur’an...

Rical-i Gayb nedir?
Sözlük

Sekr

Salikin Hakk’a olan muhabbetinin şiddeti kadar, Hakk’ın müşahede edilmesi sarhoşluğunda bulunuşuna sekr hâli denir. Sekir hâlinde bulunan sekire, serhoş denir....

Sekr nedir?
Sözlük

Melek

Hakk, nurunun kuvvet açılımını belli sıfatlar ile biçimlendirdiğinden dolayı var edilmiş nurani saf ve arı mevcudatlara melek denir. Meleklerin başlangıcı Hakk’...

Melek nedir?
Sözlük

Fark-ı Evvel

Kulun bir pire biat etmeden önceki iman-ı gaybi düzeyindeki imanı ile ilmen yakin Hakk’ın varlığına iman edişi hâline denir. Böylesi bir durumda kul doğrudadır...

Fark-ı Evvel nedir?
Sözlük

Yakaza

Yakaza, uyanıklık ve bilinçli olma anlamına gelir. Erenler ise uyanık ve bilinçli iken gördükleri ruhanileri, melâikeleri, geçmişi, gelecek olayları ve olgular...

Yakaza nedir?