İbadet nedir, İbadet ne demek?

İbadet, ibadet edilenin iradesini yerine getirilmesi için, ibadet edilene sonuçta hizmet etmektir.

Hizmet Hakk’ın iradesinin yerine getirilişidir ki bu açıdan iki nüktede anlam kazanır. Bunlar, Allah’ın irade buyurduğu islamın şartlarındaki ibadetler ve Allah’ın irade buyurduğu iman şartları doğrultusunda öldükten sonra dirilmeye imanın ilkesel bakışımı ile Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmanın dirilişinde ahlak üzeri ibadette bulunmaktır.

Allah’ın ahlakı üzeri ibadette olmak “Ben yeryüzünde bir halife yaratırım” (Bakara, 30) ayetinde belirtilen halifeliğe, iman melekesi ile asli varlığımız olan Hakk’ın sıfat, esma ve ayet tavırları üzeri yaşayarak yakinlik bulmamız ile devinişimizdir. Bu bağlamda hizmettir (ibadet) ki gayretimizin sonucu olarak Hakk’a yakinlik bulmamıza araçtır.

Her insan, sıfatı gereği cüzi düzeyde Hakk’ın sıfatı, esma ve ayetleri üzeri yaşayan olarak hakkınca halifetullahtır. Lakin hem islamın şartları doğrultusunda ibadette olarak hem de ahlak ibadetinde bulunarak ve bu ibadetlerimizde riyazet, edep ve erkân dâhilinde fazlası ile ibadette bulunmakla Hakk’a hususen yakin gelmemiz sonucunda küre-i arzda O’nun hususen halifesi oluruz.

Cömertlik, merhamet, iyilik, yiğitlik (feta), insanlara hizmet etmek, tevazu vb manevi hâller ahlakın ibadet dairesindedir. Ahlak ibadetinde Hakk’ın ulvi sıfatlarını kendimizde yaşantılamamız sebebi ile halifetullah oluruz.

İbadet ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Nefs Mertebeleri

Kulun tarike girmeden önceki nefs durumu ile girdikten sonraki nefs durumlarını erenler meretebe olarak sınıflandırırlar. 1) Nefs-i emmare: emmare emreden, zor...

Nefs Mertebeleri nedir?
Sözlük

Sureten Sünnet

Sureten sünnet, Hz. Resulullahın gündelik yaşamında adet edindiği saç uzatma, sakal bırakma, güzel kokular sürünme, güzel ve temiz giyinme, misfak kullanma, naf...

Sureten Sünnet nedir?
Sözlük

Kötülük (Şerr)

İnsanın kendisini Hakk’a örten her türlü masivaya düşüş hâli, kendine zulüm etmek mahiyetinde, kendine yaptığı kötülüktür. Kötülük anlatılan doğrultuda şerrin k...

Kötülük (Şerr) nedir?
Sözlük

Mümkin-i Vücud

Mevcudiyeti ile sınırlı ve varlığı ile kalıcı olmayan, kaderde var oluşu ile mümkin olan varoluşlara surette vücud sıfatlarını işareten mümkin-i vücud denilmişt...

Mümkin-i Vücud nedir?
Sözlük

İrfan

İrfan, kulun kalbinde Hakk’ın nurani tecellisi sonucu bulduğu gerçeklik bilgisinde (hikmet bilgisi) bilmenin zevkinde olduğu hikmete vakıf olma kadim bilgisidir...

İrfan nedir?
Sözlük

İbn-i Vakt

Zamanın çocuğu anlamına gelen ibn-i vakt, zamanın kaideleri ile belirlenimlerde bulunan salikin hâlidir. ...

İbn-i Vakt nedir?
Sözlük

Fasık

Fasık, fısk üzeri yani günah, hadde tecavüz, haktan ayrılma durumları üzeri Hakk’a nefsiyle isyanda bulunan, nefsini ilah edinen kimselere denir. ...

Fasık nedir?
Sözlük

Şahsını Şahsı Tanır (Zatını Zatı Tanır)

Hz. Ali’ye (kvc) Hz. Peygamber hakkında “Nasıldı?” diye sorarlar. Hz. Ali “Şahsını şahsı tanır” diyerek cevap verir. Hz. Ali’nin bu mükemmel sözü sufilerin dil ...

Şahsını Şahsı Tanır (Zatını Zatı Tanır) nedir?
Sözlük

Melek

Hakk, nurunun kuvvet açılımını belli sıfatlar ile biçimlendirdiğinden dolayı var edilmiş nurani saf ve arı mevcudatlara melek denir. Meleklerin başlangıcı Hakk’...

Melek nedir?
Sözlük

Tarik

Tarik yoldur. Yol ise Hakk’a piri ile istikamet edinen talibin ibadet ve ahlak ile tevhid üzeri çalışmasının amellerinde bulunmasıdır. Tarikten murad edilen ise...

Tarik nedir?