İbadet nedir, İbadet ne demek?

İbadet, ibadet edilenin iradesini yerine getirilmesi için, ibadet edilene sonuçta hizmet etmektir.

Hizmet Hakk’ın iradesinin yerine getirilişidir ki bu açıdan iki nüktede anlam kazanır. Bunlar, Allah’ın irade buyurduğu islamın şartlarındaki ibadetler ve Allah’ın irade buyurduğu iman şartları doğrultusunda öldükten sonra dirilmeye imanın ilkesel bakışımı ile Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmanın dirilişinde ahlak üzeri ibadette bulunmaktır.

Allah’ın ahlakı üzeri ibadette olmak “Ben yeryüzünde bir halife yaratırım” (Bakara, 30) ayetinde belirtilen halifeliğe, iman melekesi ile asli varlığımız olan Hakk’ın sıfat, esma ve ayet tavırları üzeri yaşayarak yakinlik bulmamız ile devinişimizdir. Bu bağlamda hizmettir (ibadet) ki gayretimizin sonucu olarak Hakk’a yakinlik bulmamıza araçtır.

Her insan, sıfatı gereği cüzi düzeyde Hakk’ın sıfatı, esma ve ayetleri üzeri yaşayan olarak hakkınca halifetullahtır. Lakin hem islamın şartları doğrultusunda ibadette olarak hem de ahlak ibadetinde bulunarak ve bu ibadetlerimizde riyazet, edep ve erkân dâhilinde fazlası ile ibadette bulunmakla Hakk’a hususen yakin gelmemiz sonucunda küre-i arzda O’nun hususen halifesi oluruz.

Cömertlik, merhamet, iyilik, yiğitlik (feta), insanlara hizmet etmek, tevazu vb manevi hâller ahlakın ibadet dairesindedir. Ahlak ibadetinde Hakk’ın ulvi sıfatlarını kendimizde yaşantılamamız sebebi ile halifetullah oluruz.

İbadet ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Tâat

Tâat, Hakk’ın iradesine itâat etme durumudur. Tâat ehli sebat ve sabır ehlidir. Bu ehil Hakk’ın her türlü emir ve yasaklarına takva ile uyar. Tâat ehlinin husu...

Tâat nedir?
Sözlük

Kıble

Kulun yaşamında murad ettiği, akıbeti olacak ereğidir. Ereği Hakk olan, Hakk’a yaşamında rücu eden kul, niyeti Hakk’a varmak, O’nun ulvi sıfatları üzeri yaşamak...

Kıble nedir?
Sözlük

Tecvid

Tecvid, cevdetten kinaye bir şeyi güzel ve kusursuz yapmak anlamına gelir. Kur’anda tecvid ise Kur’anın Arapça imla kurallarına göre usulüne uygun, güzel ve mü...

Tecvid nedir?
Sözlük

Vücud

Vücud var olanın niteliksel ve niceliksel bulunduğu duruma denir. Var olanın varoluş sıfatları sebebi ile vücud durumuna varlık da denir. Varlıkların bulunduğu...

Vücud nedir?
Sözlük

Vahded-i Vücud

Vahdet-i vücud varlık birliği anlamına gelir. Hakk’ın mevcudat üzerinde varlığı ile tecelli ederek zuhura geldiği anlamı üzeri kullanılır. Vahdet-i vücud ehli,...

Vahded-i Vücud nedir?
Sözlük

İhsan

Hz. Resul, Ahadiyet sırrı gereği Cenab’ı Hakk’ın zatının bilinemeyeceğinden değil âlemlerde afakî, insanda enfüsi olarak görülmeyeceğinden sebebiyet olsa gerek ...

İhsan nedir?
Sözlük

Şımarıklık

Hakk’ın varlık verdiği herhangi bir durum üzeri (güzellik, mal, mülk, mevki, şöhret, ilim, kudret vb) kişinin Hakk’tan cüda, kendine ben-merkeziyetçi olarak Hak...

Şımarıklık nedir?
Sözlük

On İkiler

On ikiler, füyuzattan sorumlu velilerdir....

On İkiler nedir?
Sözlük

Bid’at

Sonradan icad edilen adetlere bid’at denir. Dinde ise Kur’an ve sünnete aykırı farz gibi gösterilen nafile ibadetlerin önerilmesi değil, dikte edilmesine ve din...

Bid’at nedir?
Sözlük

İlham

Kulun kalbinde nurların tecellisi sebebi ile kendinde bulduğu, gerçekliği olan bilgilenimlerdir....

İlham nedir?