Reca nedir?

Reca umut etmek anlamını taşır. Kul her ne kadar duanın kabul edilmesi recasında bulunsa da kimi velayet ehli veliler için dua edenin kendi nefsi için taleplerde bulunmasının recaya muhalefet olduğunun kanısı vardır. Çünkü Hakk biliyor ve görüyor iken kulun Hakk’a yalvararak reca ile duada bulunması O’na acziyet hâlini hatırlatmasının, unutmayan Hakk’a edepsizlik olması doğrultusunda umutsuzluktan kaynaklandığını işaret ediyordur. Çünkü umud eden sebattadır, acelecilikte değil.

Bu anlatılan hadise, hâlde latifleşmenin zevki olsa da kulun dua etmesi Hakk’ın emri olduğundan dolayı farzdır. Zevk nafile ibadet hâli olup, farzın yerine geçmez.

Bu zevkten farklı olarak Hakk emir verdiği için dua etmek niyetinde bulunarak Hakk’a acziyetimizi sunma hâli üzeri kulluğumuzu göstermek ile daha kâmil bir zevkte bulunabiliriz.

Reca hâli sadece duada oluşan bir hâl değildir; kulun tövbesinin kabulü recasında bulunması, dara düştüğünde Hakk’ın yardım edeceğinin recasında bulunması, Hakk’a vuslat edeceğinin recasında bulunması ibadetlerinin kabulü recasında bulunması, seyr-ü seferinde acziyet ve mazlumiyet hâli üzeri yaşadığı reca hâlleridir. Recada bulunan mümine raci denir.

Sözlük

Sezgi

Sezgi olmuşa, olana ve olacağa dair hususiyetlerden gayri iradi olarak içsel algılama düzeyinde feyz-i mukaddesten veya feyz-i akdesten gelen bilgi düzeyinde bu...

Sezgi nedir?
Sözlük

Müşrik

Hakk’a ve O’nun hakikatine muhalefeten O’na kendi nefsinin beceri ve fiilleri üzeri nefsini, her hangi bir kâinat olgusunu, meleği, cinleri veya kendi elleri il...

Müşrik nedir?
Sözlük

Marifetullah

Kulun, Hakk’ın ahadiyet sırrı üzeri O’nun şahsının varlık bilgisine ermesine yani kulun kulluk perdesinden soyunarak Hakk’ın şahsı ile kaim ve daim oluşunun sır...

Marifetullah nedir?
Sözlük

Yerde Adem – Gökte Adem

İnsan Hakk tarafı olan ruh ve nur ile göklerde, beden tarafı ile de küre-i arzdadır. İnsan göklere ve yerlere cem’ olmuş hâli üzeri Hakk’a, Hakk’ın nur tecellis...

Yerde Adem – Gökte Adem nedir?
Sözlük

On İkiler

On ikiler, füyuzattan sorumlu velilerdir....

On İkiler nedir?
Sözlük

Tevhid

Vahidten kinaye ile birleme mânasına gelen tevhid, bir olan Hakk’ı bütünde, bütûnda olan varlık olarak mevcudiyetindeki seyri üzeri fiilde müşahede etmektir. T...

Tevhid nedir?
Sözlük

Telvin

Sufinin seyr-ü seferde Hakk’ın tecelli ve zuhuratı ve sebep ve vesile dairesinde karşılaştığı durumlara göre hâllerinin değişmesine telvin denir....

Telvin nedir?
Sözlük

Akl-ı Küll

Hakk’ın irade-i külliyesi doğrultusunda, melâikesinin bütünsel muhabbeti sonucu beliren ikame, idare ve idame tecellisinin evrensel bilinç olması durumuna akl-ı...

Akl-ı Küll nedir?
Sözlük

Nübüvvet

Nübüvvet, nebi olmak, nebilik anlamına gelir. Lakin aslen nübüvvet, Hakk’ın nebisi (haber getireni) olmakla alakadar, nebiliğe ait hususiyetler üzeri bulunmaya ...

Nübüvvet nedir?
Sözlük

Tevhidin Düşünce Prensipleri

Tevhidin düşünce prensipler, Hakk’a olan inancımız doğrultusunda ilkesel düşünmemizin zorunluluğudur. Bunlar: 1) Allah 2) Allah’ta 3) Allah’tan 4) Allah’la 5) A...

Tevhidin Düşünce Prensipleri nedir?