Reca nedir?

Reca umut etmek anlamını taşır. Kul her ne kadar duanın kabul edilmesi recasında bulunsa da kimi velayet ehli veliler için dua edenin kendi nefsi için taleplerde bulunmasının recaya muhalefet olduğunun kanısı vardır. Çünkü Hakk biliyor ve görüyor iken kulun Hakk’a yalvararak reca ile duada bulunması O’na acziyet hâlini hatırlatmasının, unutmayan Hakk’a edepsizlik olması doğrultusunda umutsuzluktan kaynaklandığını işaret ediyordur. Çünkü umud eden sebattadır, acelecilikte değil.

Bu anlatılan hadise, hâlde latifleşmenin zevki olsa da kulun dua etmesi Hakk’ın emri olduğundan dolayı farzdır. Zevk nafile ibadet hâli olup, farzın yerine geçmez.

Bu zevkten farklı olarak Hakk emir verdiği için dua etmek niyetinde bulunarak Hakk’a acziyetimizi sunma hâli üzeri kulluğumuzu göstermek ile daha kâmil bir zevkte bulunabiliriz.

Reca hâli sadece duada oluşan bir hâl değildir; kulun tövbesinin kabulü recasında bulunması, dara düştüğünde Hakk’ın yardım edeceğinin recasında bulunması, Hakk’a vuslat edeceğinin recasında bulunması ibadetlerinin kabulü recasında bulunması, seyr-ü seferinde acziyet ve mazlumiyet hâli üzeri yaşadığı reca hâlleridir. Recada bulunan mümine raci denir.

Sözlük

Şirk

Ortak anlamına gelen şirk, servetin aynı menfaatler üzeri iki veya daha fazla kişi ile kullanılmasına denir. Lakin dinde şirk, mülkünde ortağı (şeriki) olmayan ...

Şirk nedir?
Sözlük

Hak

Hak toprak, turab, gerçek olan varoluşun zorunlu gereksinimlerinden olan ihtiyaçlar anlamına gelir. Ehil için hak kavramı kimi durumda batılın zıddı olarak, ge...

Hak nedir?
Sözlük

Reca

Reca umut etmek anlamını taşır. Kul her ne kadar duanın kabul edilmesi recasında bulunsa da kimi velayet ehli veliler için dua edenin kendi nefsi için taleplerd...

Reca nedir?
Sözlük

Feyz (Füyûz)

Feyz bereket, bolluk, kerem, ikram, ihsan anlamına gelir. Sufile için feyz, Hakk’ın ihsan ettiği ilim, irfan bereketidir. Kul Hakk’ın nurani tecellisi ile anca...

Feyz (Füyûz) nedir?
Sözlük

Vahdet-i Kusud

Kasıd kasd eden, niyet eden ve isteyen anlamlarına gelir. Kasıddan kinaye kusud niyetler, ayrıştırmalar mânasında kullanılır. Vahdet-i Kusud, Hakk Teâla’nın mah...

Vahdet-i Kusud nedir?
Sözlük

Kafir

Örten anlamı içkinliğinde Hakk’ı ve O’nun varlık hakikatini kabul etmeyerek kendini Hakk ve hakikate örten kişiye kafir denir. Bu bağlamda kafirlik insanın fıtr...

Kafir nedir?
Sözlük

Tenzih

Başta iman-ı gaybi düzeyinde Hakk’ı âlemlere aşkın bilerek O’na noksan bir sıfat yakıştırmama hâline tenzih denir. Lakin hakikatte ise âlemlere aşkın olan Hakk’...

Tenzih nedir?
Sözlük

Meczub

Sufi dilinde meczup, yalnız yaşayan, dünyadan gaib Hakk’ın veli kullarına denir. Bu anlamda her mecnun meczup değildir. Mecnunlar ve meczublar, iman-ı gaybide ...

Meczub nedir?
Sözlük

Hâtır

Kulun kalbinde veya rûyetinde Cebnab-ı Hakk’ın nuruyla, melâike tecellisi ile kelam edişi ve bu kelam edişinde kulunu bilgilendirişidir....

Hâtır nedir?
Sözlük

Dörtler

Dörtler, insanlığı hâlleri üzeri zamanda yönlendirici kutuplarıdır. Mevsimlerden ve atmosfer olaylarından sorumludurlar....

Dörtler nedir?