Fütüvvet nedir, Fütüvvet ne demek?

Fetâ olanların, ölüm ve fakirlikten dolayı mal ve mülkünü yitirme korkusu olan cimrilikten uzak, Allah yolunda kazandıkları Allah’ın kendilerine verdiklerinden Allah yolunda harcamalarının ibadet hizmetine fütüvvet denir. Fütüvvet üzeri hizmette olanlar Hakk’a yakin olma makamlarının fetihçileridirler. Hizmeti olan Hakk iledir, Hakk’a hizmeti sonucunda yakinlik bulur. Hakk’a hizmeti olmayan ise Hakk’tan yana gafildir.

Fütüvvet ehli yolda kalmışlara, açlara, ilme talip cahillere, mümin kullara vb ilimleri, malları ve canları ile cömerlikte hürmetkar ve hizmetkar ayrıca af edici ve gönül genişliklerinde kucaklayıcı olmaları ile fütüvvet mertebesinde bulunurlar.

Fütüvvet ehli hizmet ve gönül ehlidir. Lakin fütüvvet ehli gönül kırmadan, horlamadan, alay etmeden, sol eli ile verdiğini sağ eli, sağ eliyle verdiğini sol eli görmeden, yaptığı hayrı hayır yaptığı kişinin başına kakmadan hizmet ehlidir. Kendi nefisleri için değil Hakk için hizmet ederler.

Böylesi hizmetin karşılığında kişilerin Hakk’tan bir talebi varsa, maneviyatlarını taleplerine karşı satmış olurlar. Hakk için yapılan Hakk’a aittir. Karşılığında da bir beklentide bulunulmamalıdır.

Seyr-ü seferde yaşanan hâller sıfat, esma ve ayet tecellisinin tevhid seyiridirler.

Mesela;

Firaset: alim, basar, semi, rakıb, vb

Fütüvvet: cömert, cevad, nasir, nasır, malik-ül mülk, vb

Feta: fettah, kahir, azim, vb

Telvin: kabz, bast, şe’n, vb

Temkim: sabr, azam, azim, kebir, vb

Mürşid: hüda, hadi, mübin, vb

Mürşid-i kâmil: hüda, hadi, rabb, mürebbi, mevla, vb

Miraç: zül celal-i vel ikram, nur rahim, vb

Tövbe: Afivv, rahim, mevla, gafur, gaffar, vb

Hamd: hamid, mecid, vb

Vicdan: hak, adl, vb

Konumuz adına bu kadar örneğin yeterli olduğu kanaatindeyim.

Özümüzde ve kaderimizde Hakk’a vuslat gayretimiz ve niyetimiz varsa eğer, tasavvuf yoluna giriş ya dünyalık korkularımız sebebiyle himmet için gittiğimiz bir mürşidin merhamet nazarıyla ya ilahi aşka tutulduğumuzdan Hakk’ı aramamız sebebiyle ya da nedenselliğimizi sorgulamamızın bilgilerinde cevapsız kalmanın acziyeti sebebiyle gerçekleşir.

Aslında Hakk murad ederse bir kulunu, kendisine erenler yani lütuf ve nimete erenler yolu olan tasavvufla bir şekilde şereflendirir. Kulunu murad eden Hakk için bahane çoktur.

Tasavvuf yoluna girmemize sebep olan en büyük bahanelerden biri duadır. Duası makbul olan bir kulun duası vesilesiyle veya kulun Hakk’ı ve yaratıştaki nedenselliğin “ne içinliğini” anlamak adına aşk ile yaptığı bir dua kulu erenler yoluna götürür.

Fütüvvet ne demek? Paylaşın:
Sözlük

Mücahede

Kulun Hakk ve dinine gayreti melekesinin kulda coşkunluk oluşturması, kulu amele sevk edişi ile alakadardır. Kulun gayreti sonucu Hakk ve dinine hizmet etmenin ...

Mücahede nedir?
Sözlük

Peygamberler ve Melekeler

Küre-i arzda cemaddan cinlere kadar ne varsa insan ahlakında insanın halkiyetinde cem’ edilmiştir. İnsan bu cem’ edilişin halk tarafının dahilinde ulvi tarafı o...

Peygamberler ve Melekeler nedir?
Sözlük

Miraç

Kulun, gece hükmündeki eşyanın tabiatına ve özdekçi bakışımdan, hüzün ve aşk ile Hakk’a yukarıda anlatılan mertebeler (mahşer, sırât, cehennem, cennet vb) üzeri...

Miraç nedir?
Sözlük

Hazret

Huzurdan kinaye kurbiyet bulmuş, hürmet maksadı ile büyüklere hitaben söylenen veya verilen ünvandır.Lakin hazret hazırdan kinaye Hakk’ın kalıcı bir melâike tav...

Hazret nedir?
Sözlük

Gınâ’

Gınâ’, çilede bulunan kulun muhabbetinin bitmesi sonucunda kalbinde tecelli eden bıkkınlık ve yorgunluk hâlidir. Bu hâl Hakk’ın rahmetinin bereketinden, kuluna ...

Gınâ’ nedir?
Sözlük

Nur

Hakk’ın dirilik ve şuur özdeşliğindeki yek vücud olan ve yek vücud hareket eden nokta-i melâike varlık hâline nur denir. Başka bir deyişle, kuantum düzeyinde he...

Nur nedir?
Sözlük

Müslim

Müslim, Allah’ın iradesine ibadet ile toplumsal yaşamdaki ahlakın gerekliliklerini yaşayarak teslim olan abidin fiilde sıfat adıdır. Her abid İslam olarak sire...

Müslim nedir?
Sözlük

Gönül

İnsan, kalb oluşu mertebesinde şekilsiz olan melâike hâli ile bağlı olduğu meşreb tecellisinde vechelendiği hâl üzeri gönüldür. İnsan kalb mertebesi üzeri gönü...

Gönül nedir?
Sözlük

İman

Allah’ın varlığından ihlâs ile emin olunan manevi hâl durumudur. İman, iman-ı gaybi ve iman-ı şuhudi olmak üzere iki durumda İslam olanda görünür. İman-ı gaybi...

İman nedir?
Sözlük

Rabb-ül Erbab

Rabbler Rabbi anlamına gelen Rabb-ül Erbab, Cenab’ı Allah’ın bütün subuti sıfatlarında melâike tavırlarında varlar üzerinde hüküm verdiği, melâikesine aşkın dir...

Rabb-ül Erbab nedir?